Afdelingsdag Letterkunde

Bijeenkomst Creatieve industrie en wetenschappelijk onderzoek

Datum:
10 oktober 2011 van 15:30 tot 18:30 uur
Locatie:
KNAW, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam
Voeg toe:

Bijeenkomst in het Trippenhuis te Amsterdam over creatieve industrie en wetenschappelijk onderzoek. De aanleiding hiertoe is de keuze voor de creatieve industrie als een van de topsectoren. De KNAW beoogt die middag een verbinding te leggen tussen het bedrijfsleven en onderzoekers.

Programma

 

15.30 uur

Ontvangst

16.00 uur

Welkom door Jelle Koopmans, voorzitter Raad voor Geesteswetenschappen

16.05 uur

Inleiding door Valerie Frissen, Topteam Creatieve Industrie

16.25 uur

Pitch van Jan-Willem Huisman, IJsfontein

16.30 uur

Creatieve industrie voor een Smarter Planet, door Jan Blommaart, IBM Nederland BV

16.50 uur

Pitch vanuit Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode

16.55 uur

Tussendiscussie

17.05 uur

Kennisvalorisatie in de praktijk, door Joost Raessens, Universiteit Utrecht en Raad voor Geesteswetenschappen

17.25 uur

Pitch van Rose-Marie Kaanen, Design-Factory

17.30 uur

Creatieve industrie: kansen voor de humaniora?, door Henk Wals, Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, en Peter van Gorsel, Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam

17.50 uur

Pitch van Marleen Stikker, Waag Society

18.00 uur

Discussie onder leiding van Jelle Koopmans

18.30 uur

Borrel