Afdelingsdag Natuurkunde over de zeespiegel en het boerenland

Datum:
25 januari 2010
Locatie:
KNAW, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam
Voeg toe:

Afdelingsdag Natuurkunde met een lezing door prof. dr. E.J. Rohling, hoogleraar oceanografie, National Oceanographic Centre SOES, Southampton University.

  • Lezing door prof. dr. E.J. Rohling, hoogleraar oceanografie, National Oceanographic Centre SOES, Southampton University, over Sea level variability in continuous records of the past 500,000 years, and implications for the future.
  • Lezing door prof. dr. T. Piersma, Vakgroep Dierecologie, Centrum voor Ecologische en Evolutionaire Studies, Rijksuniversiteit Groningen en Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ), Texel, over Gras, mais, mest en melk: de "culturele biodiversiteitscrisis" van het boerenland
  • Akademiekwartier: Nick Barker, Hubrecht Instituut
  • Herdenking: Dr. ir. E. Mackor
    Beluister deze herdenking (mp3)

Abstract lecture prof. dr. E.J. Rohling
Beluister deze lezing (mp3)
Over the last decade, we have developed a new sea-level quantification tool. Results agree with those from existing methods (notably fossil corals), but new method for the first time allows continuous resolution in 100-200 year time-steps. This allows comparison of the history of sea level, and hence global ice volume, with variability in other key climate parameters, notably temperature and greenhouse-gas concentrations measured in ice-cores. Comparison between temperature and sea-level changes over the past half million years (= 5 full glacial cycles) reveals an exponential relationship. Used with the ice-core-derived temperature:CO2 relationship, this relationship implies that natural processes would drive sea level to a long-term (millennial-scale) equilibrium position at around 25±5 m above the present, for the current 387 ppmv CO2 concentration. This portrays the disequilibrium state in the climate system, or the total potential ice-volume adjustment that might be expected if the current CO2 concentrations were maintained over several millennia. Other results reveal that rises above the present sea level (during the Last Interglacial) progressed at rates up to 1.6±1.0 m per century. The total magnitude and rates of sea-level adjustment found from these natural data significantly exceed model-based IPCC projections, even when considering their scenarios with 'high climate sensitivity'. Time permitting, I will go into our most recent work, which begins to reconcile the apparent discrepancy, by revealing potential non-linear behaviour of climate sensitivity and/or the polar temperature response to climate forcing.

Samenvatting lezing prof. dr. T. Piersma 
powerpointpresentie lezing (pdf)
Beluister deze lezing (mp3)
In een doorwrocht hoofdstuk over 'de landbouwtransitie in Nederland', rept Jan Rotmans (Transitiemanagement, 2006, van Gorcum) helaas met geen woord over het grote verlies aan biodiversiteitswaarden van het boerenland. Nog maar enkele decennia geleden was de veldleeuwerik, de zomerse zanger van weiland en akkerland, de meest algemene vogelsoort van Nederland; inmiddels behoort de veldleeuwerik tot de zeldzaamste. De Vlinderstichting heeft de typische vlinders van het boerenland al weer jaren geleden uitgestorven verklaard. De enige relatief-endemische trekvogelondersoort binnen de Nederlandse landsgrenzen, de grutto, neemt ondanks 30 jaar 'weidevogelbeleid', al 30 jaar met gemiddeld 5 procent per jaar af, de laatste tijd zelfs sneller. Bloemrijke weilanden, een bron van dicht- en schilderkunst, waar vind je ze nog? Uitgerekend de natuurlijke waarden die het dichtst bij de mensen liggen, de biodiversiteitswaarden van het agrarische cultuurland, lijken gestaag te verdwijnen. Kort gezegd is er geen millimeter ruimte meer voor productie van iets anders dan raaigras-en-maïs-voor-melk. Hiermee, en door de nieuwste bedrijfsgebouwen, wordt het boerenland meer en meer een industriële omgeving. In mijn verhaal moet ik deze verliezen natuurlijk schetsen. Maar belangrijker lijkt me om samen te zoeken naar een weg om deze trends om te buigen, een transitie te maken, door andere keuzen en nieuwe creatieve oplossingen voor wat ook snel een economisch probleem lijkt te worden. Niet kiezen betekent onafwendbaar een universeel agro-industrieel land van megastallen, een Nederland dus, dat wel z'n binnensteden maar niet het daarmee samenhangende cultuurland op waarde heeft weten te schatten. Er kan ook worden gekozen voor een 'liever' en leefbaarder boerenland, een land met ruimte voor cultuurnatuur. De urgentie van de grote ecologische, boeren- en plattelandsproblemen zou moeten leiden tot creativiteit ten aanzien van het vinden van politieke en financiële onderbouwingen van een Nederlandse landbouw met ruimte voor haar unieke, historische, en inspirerende biodiversiteitswaarden.

Abstract lecture Dr. Nick Barker
Beluister deze lezing (mp3)
The intestinal epithelium is completely renewed every 3 days throughout our lifetime. This remarkable renewal process is driven by elusive stem cells located in pockets within the intestine wall. Using Lgr5 as a marker, we have revealed for the first time the identity of these stem cells using in-vivo lineage tracing (Nature (2007) 449:1003). We subsequently demonstrated that mutational activation of Wnt signaling in these Lgr5-expressing stem cells is the initiating event in colon cancer (Nature (2009) 457:608). Intestinal tumors also harbor rare Lgr5-expressing cells, which may be cancer stem cells fuelling tumor growth. Loss-of-function studies indicate that Lgr5 expression is essential for maintaining stem cell function.