Afdelingsdag Natuurkunde over genetische epidemiologie en algebraïsche meetkunde

Datum:
30 maart 2015 van 16:00 tot 17:00 uur
Locatie:
KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Telefoon:
020 551 0710
Voeg toe:

Afdelingsdag Natuurkunde met een lezing door Cock van Duijn, hoogleraar genetische epidemiologie aan het Erasmus MC, en een lezing door Carel Faber, hoogleraar algebraïsche meetkunde aan de Universiteit Utrecht en het KTH Stockholm.

Duijn-van-Cock-7823The genetic complexity of complex diseases

Cock van Duijn, hoogleraar genetische epidemiologie, Erasmus MC

icon_downl_generiek.gifPresentatie Cock van Duijn

The past decade has seen many successes translating genetic findings into personalized medicine. Within the Netherlands, prevention of various hereditary cancers and treatment of rare diseases such as familial hypercholesterolemia, Duchenne Muscular Dystrophy and Pompe disease have been introduced successfully building upon the genetics. Genome wide association studies are rapidly uncovering common genetic variants involved in complex diseases. However, with some exceptions such as age related macular degeneration, translation to clinic or public health has not occurred. For complex diseases, the predictive ability of genetic tests is mainly restricted by the heritability of the disease, but also by the genetic complexity of the disease aetiology. Given the numerous genetic and non-genetic risk factors that may contribute to complex diseases, the predictive ability of genetic models will likely remain more modest than that of rare variants with large effects on the risk of disease. However, various combinations of genes may be clinically relevant and the major challenge for the near future will be to find the paradigms that predict which genes can be taken forward to personal or precision medicine.

Faber-Carel-13319Moduliruimten van krommen en hun cohomologie

Carel Faber, hoogleraar algebraïsche meetkunde UU en KTH Stockholm

icon_downl_generiek.gif

Presentatie Carel Faber

Eendimensionale ruimten worden krommen genoemd. De moduliruimte van krommen beschrijft alle krommen. Het is daarom belangrijk de eigenschappen van de moduliruimte zo goed mogelijk te begrijpen. De cohomologie helpt daarbij. Het blijkt dat er een sterke samenhang bestaat tussen een deel van de cohomologie en de zogeheten modulaire vormen, die in de getaltheorie bestudeerd worden. Hierbij duiken ook nieuwe typen van modulaire vormen op, waarover nog weinig bekend is. Het huidige onderzoek van Faber richt zich op deze nieuwe modulaire vormen.