Afscheidsrede Marjan Schwegman (NIOD-KNAW): 'De wapens van verzet'

Datum:
18 februari 2016 van 15:00 tot 19:00 uur
Locatie:
De Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam
Voeg toe:

Marjan Schwegman neemt afscheid als directeur van het NIOD en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Haar afscheidsrede is getiteld: De wapens van het verzet.

Wat hebben gewapende acties van negentiende-eeuwse Italiaanse vrouwelijke bandieten te maken met het werk van mannen die tijdens de Duitse bezetting van Nederland zorgden voor alles dat nodig was om onderduikers te laten overleven? Verhalen over hen ondergraven beide de standaardvoorstelling van verzet tegen ‘het systeem’: vrouwen spelen daarin een verzorgende, ondersteunende rol, mannen wagen hun leven in spectaculaire gewapende acties.

In haar afscheidsrede pleit Marjan Schwegman aan de hand van uiteenlopende voorbeelden voor herziening van dit standaardbeeld. Ze blikt daarbij terug op haar eigen academische loopbaan die in 1979 begon met onderzoek naar ‘vrouwen in het verzet’. In die loopbaan is sprake geweest van een Italiaanse omweg. Het is die omweg die de basis legde voor een nieuwe visie op geweld en geweldloosheid in het Nederlandse verzet tijdens WO II.

Aanmelden

Aanmelding is gewenst via aanmelden@niod.knaw.nl.

Kijk voor meer informatie en het programma op de website van het NIOD-KNAW.