Op uitnodiging

Akademie Colloquium The audience turn in journalism studies

Datum:
22 januari 2019  -  25 januari 2019
Locatie:
Trippenhuis KNAW, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 551 0747
Voeg toe:

Tijdens dit Akademie Colloquium zullen internationale wetenschappers hun onderzoeksbevindingen rond (digitaal) nieuwsgebruik en nieuwsgewoontes verbinden en contrasteren, en uitdagingen formuleren voor de studie van dit snel evoluerende onderzoeksterrein.

Dit Akademie Colloquium wil onze kennis vergroten over de impact van de digitalisering van de journalistiek op gewoonten van nieuwsgebruik en op de manier waarop publieke verbondenheid gestalte krijgt. Vernieuwend is dat het colloquium daarbij vertrekt van een gebruikersperspectief in plaats van het in de journalistiekwetenschap dominante makersperspectief. 

Het colloquium wil begrijpen hoe de digitalisering en het toenemend participatieve karakter van de journalistiek vorm geeft aan hoe mensen omgaan met nieuws, en hoe maatschappelijke connectie wordt gecreeërd door nieuws. Daartoe is er dringend nood aan nieuwe theorieën, concepten, en onderzoeksmethoden die de gebruiker centraal stellen.

Organisatie

Prof. dr. Irene Costera Meijer (Vrije Universiteit Amsterdam)

Prof. dr. Marcel Broersma (Rijksuniversiteit Groningen)