Op uitnodiging

Akademie Colloquium: Bridging the gap between neuroscience and the criminal justice practice

Datum:
4 oktober 2018  -  5 oktober 2018
Locatie:
KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 551 0767
Voeg toe:

Het doel van dit Akademie Colloquium is onderzoekers en praktijkdeskundigen samenbrengen en kennis uit te wisselen over hoe neurowetenschappelijke kennis vertaald kan worden naar de justitiële praktijk.

Dit colloquium dient als podium om groeiende kennis op het gebied van ‘biosociale criminologie’ concreet om te zetten naar toepassingen voor de praktijk. De behoefte om dit Colloquium te initiëren komt voort uit het feit dat internationaal, maar vooral ook in Nederland, de afgelopen jaren veel onderzoek is gedaan naar de relatie tussen neurobiologische kenmerken en antisociaal gedrag. We signaleren echter dat deze groeiende kennis tot op heden nog nauwelijks wordt benut in de justitiële praktijk.

De voertaal tijdens dit symposium is Engels.

Masterclass

Aansluitend volgt op 6 oktober 2018 een masterclass.

Organisatie

Prof. dr. A. Popma, dr. L.J.M. Cornet