Op uitnodiging

Akademie Colloquium: Gepersonaliseerde pre- en intra-operatieve beeldvorming door middel van fluorescente tumorspecifieke tracers

Datum:
16 april 2018  -  17 april 2018
Locatie:
KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 551 0747
Voeg toe:

Tijdens dit Akademie Colloquium komen specialisten uit verschillende landen en disciplines bijeen om de verdere klinische implementatie van fluorescentiebeeldvorming te bespreken om deze veelbelovende techniek op korte termijn beschikbaar maken voor de individuele patiënt.

Fluorescentiebeeldvorming is een veelbelovende experimentele optische techniek om tumoren tijdens operaties beter zichtbaar te maken. Het is te verwachten dat fluorescente tracers op korte termijn een belangrijke rol zullen spelen in de oncologische chirurgische zorg. 

Klinische introductie van nieuwe tumor-specifieke tracers is een langdurig en kostbaar proces. Sprekers van internationaal statuur zullen de uitdagingen bij deze klinische translatie bediscussiëren en randvoorwaarden definiëren over de benodigde preklinische modellen, noodzakelijke toxicologie en opzet voor first-in-human studies en fase 2/3 trials. Dit colloquium kan als leidraad dienen bij het ontwikkelen en toepassen van tumor-specifieke fluorescente tracers in de kliniek. 

De voertaal van deze bijeenkomst is Engels.

Vervolgend aan het Akademie Colloquium vindt er op 18 april 2018 een masterclass plaats.

Organisatie

Prof. dr. C.J.H. van de Velde, dr. A.L. Vahrmeijer, prof. dr. J. Burggraaf