Op uitnodiging

Interdisciplinaire perspectieven op de voedselomgeving en publieke gezondheid

Datum:
11 november 2019  -  12 november 2019
Locatie:
Trippenhuis KNAW, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 551 0747
Voeg toe:

Interdisciplinaire expertbijeenkomst over de rol van de voedingsomgeving voor volksgezondheid om een doorbraak in dit onderzoeksveld te realiseren.

De rol van de voedselomgeving in eetgedrag en gezondheid heeft in recente jaren steeds meer aandacht gekregen. Verschillende onderzoeksdisciplines hebben in korte tijd veel wetenschappelijke vooruitgang geboekt in het begrip van de invloed van de voedingsomgeving op de volksgezondheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan epidemiologisch, geografisch, psychologisch en bestuurskundig onderzoek. Door vernieuwde inzichten, en een toenemende politieke en maatschappelijke interesse in de preventie van voedingsgerelateerde chronische ziekten, is er een ‘momentum’ ontstaan om een doorbraak in dit onderzoeksveld te creëren. 

Vanuit het oogpunt dat innovaties vaker ontstaan op een kruispunt van disciplines, worden tijdens deze expert bijeenkomst wetenschappers vanuit verschillende disciplines bijeen gebracht om te discussiëren over kennis, kennishiaten en toekomstperspectieven op gebied van de voedselomgeving en volksgezondheid. 

Tijdens deze bijeenkomst zullen de volgende vragen centraal staan:

  • Wat zijn de verschillende wetenschappelijke perspectieven op het begrip voedselomgeving, de afbakening hiervan, de belangrijkste theorieën (van dit moment) en de relatie met eetgedrag en gezondheid?
  • Welke methoden – onderzoeksinstrumenten, infrastructuur, analysetechnieken – worden er binnen de verschillende disciplines gebruikt om de voedselomgeving te duiden en te meten?
  • Welke uitdagingen (of beperkingen) ervaren wetenschappers uit verschillende disciplines in het onderzoek naar de relatie tussen de voedselomgeving en eetgedrag/gezondheid, en zijn hiervoor interdisciplinaire oplossingen?
  • Welke interdisciplinaire samenwerkingen, verbindingen en vervolgstappen zijn er nodig om het wetenschappelijk onderzoek naar de rol van de omgeving in eetgedrag vooruit te helpen en te verbeteren? 

Tijdens dit Akademie Colloquium op 11 en 12 november komen vooraanstaande Nederlandse en buitenlandse wetenschappers bijeen om deze vragen door middel van keynotes, paneldiscussies en nominale groepsdiscussies te bespreken. 

Organisatie

Prof. dr. Emely de Vet (WUR), dr. Maartje Poelman (UU) en dr. Joreintje Mackenbach (VUMC)