Akademie Colloquium

Language Variation in Action

Datum:
17 februari 2016  -  19 februari 2016
Locatie:
KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 551 0747
Voeg toe:

Dit colloquium brengt prominente, empirisch gerichte taalkundigen die zich bezighouden met synchrone en diachrone variatie, samen met deskundigen op het gebied van kwantitatieve en computationele taalkunde.

Om echte vooruitgang te boeken op het gebied van taaldiversiteit is het belangrijk dat datagerichte benaderingen en computationele modellering worden geïntegreerd met theoretische en experimentele taalkunde. Ervan uitgaande dat discoursinteractie het belangrijkste kader voor taalvariatie en -verandering is, waar sprekers en hoorders onderhandelen over betekenis en nieuwe betekenis creëren, hebben we linguïstische theorieën nodig die verklaren hoe betekenis, zoals gecodeerd in taalstructuur, ontstaat op basis van taalgebruik in communicatie.

Corpusdata van uiteenlopende aard geven het feitelijke taalgebruik in concrete communicatiesituaties weer en worden gebruikt om nieuwe hypotheses over linguïstische competentie te formuleren.

Om deze hypotheses te toetsen, moeten we de grenzen van mogelijk taalgebruik onderzoeken. Het uiteindelijke doel van het colloquium is dus om de raakvlakken van taalkunde met de informatietheorie en de cognitieve wetenschap te operationaliseren.

Organisatie

Prof. dr. A. van Kemenade (Radboud Universiteit) en prof. dr. H. de Swart (Universiteit Utrecht)