Akademie Colloquium

Spatial Behaviour and Crime: Theories, Data, Methods, and Applications

Datum:
19 mei 2016  -  20 mei 2016
Locatie:
KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 551 0747
Voeg toe:

Door gerenommeerde wetenschappers uit diverse disciplines - criminologie, ruimtelijke economie, geografie, psychologie en transport en planning -  bijeen te brengen en hun inzichten te laten delen, wordt getracht om de omgevingscriminologie te verrijken met theorieën, data en methoden uit deze aanpalende disciplines. Daarnaast worden veelbelovende toepassingen van de theorieën, data en methoden gepresenteerd en bediscussieerd.

Er wordt nagegaan in hoeverre het mogelijk is om uit de belangrijkste theorieën over ruimtelijk gedrag (bijvoorbeeld utility maximization, space-time geography, spatial information processing) hypothesen af te leiden over de ruimtelijk kennis en het ruimtelijk gedrag van daders, slachtoffers, omstanders en rechtshandhavers, inclusief hun keuzes van bestemmingen, routes en wijze van transport.

De criminologie leunt in sterke mate op data die afkomstig zijn van rechtshandhavers, maar deze data zijn geenszins ontwikkeld met het oog op het toetsen van theorieën over criminaliteit. Criminaliteitsonderzoekers verzamelen zelden gegevens over het ruimtelijke gedrag van daders, slachtoffers, omstanders en rechtshandhavers. Wanneer ze dat wel doen, wordt veelal een traditionele wijze van dataverzameling gebruikt, zoals interviews en vragenlijsten. Andere disciplines hebben al veel meer ervaring met het meten van ruimtelijke kennis en gedrag door middel van observaties, space-time budget methoden, automatische GPS-tracking, smartphones en andere draagbare apparaten, (virtual reality) experimenten en simulaties. Welke mogelijkheden bieden deze methoden voor de bestudering van criminaliteit, en welke beperkingen?

Nieuwe theorieën en methoden vereisen veelal nieuw analytisch gereedschap. In het Colloquium zullen bruikbare methoden voor de analyse van nieuwe criminaliteitsgegevens worden verkend. Hoewel sommige methoden reeds succesvol zijn toegepast (bijvoorbeeld discrete keuzemodellen voor de analyse van criminele locatiekeuzes), vele moeten nog worden verkend. Hoe kunnen criminologen  vooruitgang boeken en meer complexe ruimtelijk-temporele gegevens (meerdaagse geotracking en space-time budget data) analyseren? Hoe kunnen we bijvoorbeeld iets leren over de vluchtroutes van criminelen en hoe kunnen we de verandering in de ruimtelijke kennis na een verhuizing analyseren?

Organisatie

Prof. dr. W. Bernasco (NSCR/VU) en prof. dr. S. Ruiter (NSCR/UU)