Twee middaglezingen

Akademiedag Natuurkunde

Datum:
15 december 2014 van 16:00 tot 17:00 uur
Locatie:
KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Telefoon:
020 551 0710
Voeg toe:

Twee korte voordrachten van KNAW-leden uit de Afdeling Natuurkunde en de herdenkingen van prof. dr. N.J. van Kampen door Gerard ’t Hooft en prof. dr. H.J. Zwart door Rinus Wortel.

Maandelijks organiseert de KNAW openbare lezingen ten behoeve van kennisuitwisseling over wetenschappelijk onderzoek. De lezingen worden veelal gehouden door KNAW-leden, maar de Akademie biedt ook een podium voor jonge talentvolle onderzoekers. De lezingen zijn openbaar en alle geïnteresseerden zijn welkom.

Twee lezingen van:

Ronald Cramer, hoogleraar cryptologie, CWI, Universiteit Leiden, Over de wiskunde van multilaterale cryptografische veiligheid

Secure multi-party computation stelt samenwerkende partijen die conflicterende belangen hebben of elkaar onvoldoende vertrouwen in staat om een virtuele, onkreukbare arbiter te emuleren. Zo kunnen die partijen gezamenlijk bijvoorbeeld wederzijds geheime informatie grootschalig verwerken zonder daarbij dergelijke informatie aan welk van de partijen dan ook te moeten prijs geven. Belangrijke praktische voorbeelden zijn privacy-beschermende veilingen, -benchmarking en -knowledge mining. In deze voordracht zal ik ingaan op enige recente ontwikkelingen van wiskundige aard die ten grondslag liggen aan aanzienlijke versnellingen van fundamentele technieken op dit deelgebied van de cryptografie.

Han Brunner, hoogleraar menselijke genetica, Radboud Universiteit, De oorzaken van verstandelijke handicaps

Ongeveer 2-3% van de bevolking heeft een IQ van minder dan 70. Ongeveer 1% heeft een ernstige verstandelijk beperking.
Genetisch onderzoek heeft recent duidelijkheid gebracht in de belangrijkste oorzaken van verstandelijke handicaps. Er blijken ongeveer 1000 genen te zijn die verstandelijke handicaps kunnen veroorzaken wanneer ze gemuteerd zijn. Veel van deze genen zijn pas in de laatste twee jaar ontdekt als oorzaak van verstandelijke handicaps. In de grote meerderheid van de mensen met een verstandelijke handicap gaat het niet om een erfelijke genetische afwijking, maar om een spontane mutatie.
Spontane mutaties zijn niet te voorkomen, en onderdeel van onze normale overerving en voortplanting. Dat heeft implicaties voor onze strategie voor de prenatale diagnostiek. De enige bekende risicofactor voor spontane mutaties is de leeftijd van de vader. Ook dat heeft consequenties voor hoe we met voortplanting omgaan.