Akademiedag Natuurkunde

Datum:
31 maart 2014 van 16:00 tot 17:30 uur
Locatie:
Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Telefoon:
020 551 0710
Voeg toe:

Maandelijks organiseert de KNAW openbare lezingen ten behoeve van kennisuitwisseling over wetenschappelijk onderzoek. Vandaag twee korte lezingen door directeur Afdeling Gezondheidswetenschappen, VU medisch centrum, Jaap Seidell, en hoogleraar weefselherstel, Clemens van Blitterswijk (Universiteit Twente).

Obesitas in grote steden: een aanpak in de geest van Samuel Sarphati

Lezing Jaap Seidell, directeur Afdeling Gezondheidswetenschappen, VU Medisch Centrum

Seidell-Jaap-13812

Obesitas komt veel voor bij Nederlandse kinderen. Vooral in achterstandswijken waar obesitas een belangrijke rol speelt in  de sociaal-economische gezondheidsverschillen in steden.
Samuel Sarphati was een armendokter die in de 19e eeuw de gezondheidstoestand van kwetsbare groepen in de stad wist te verbeteren door de achterliggende oorzaken van ongezondheid (toen vooral veroorzaakt door ondervoeding en infectieziekten als cholera) aan te pakken. De achterliggende oorzaken van ongezondheid bij kwetsbare groepen zijn ook nu veelal terug te voeren op fysieke, economische en sociaal-culturele kenmerken van de omgeving waarin mensen leven. Een aanpak die zich daarop richt in de geest van Sarphati kan gezondheidsverschillen mogelijk terugdringen.

Cellen laten zich in een hoek drukken en lezen braille

Lezing Clemens van Blitterswijk, hoogleraar weefselherstel, Instituut Mira, Universiteit Twente

Mol-Annemarie-7104

Met het ouder worden van onze bevolking wordt het steeds belangrijker om versleten of beschadigde weefsels weer te kunnen herstellen. De cellen in ons lichaam spelen daarbij een belangrijke rol en dat geldt met name voor de zogenaamde volwassen stamcellen. Omdat we nog onvoldoende begrijpen hoe we deze cellen kunnen aansturen is het nodig technieken te ontwikkelen die ons de taal van de cellen doen leren spreken.

Veel onderzoek in de wereld richt zich daarbij op de moleculaire aspecten van die celtaal, daarbij vergeten we soms dat cellen net als organismen direct op fysieke prikkels kunnen reageren. In ons lab wordt geëxperimenteerd met die prikkels. Zo is er bijvoorbeeld een 'bibliotheek' van meer dan 150 miljoen brailletekens voor cellen ontwikkeld die elk een grootte hebben in de orde van 1/1000ste millimeter. Cellen reageren op deze tekens door hun gedrag in een gewenste richting te veranderen. Tevens kan dit type strategie 'functie volgt vorm' op hele celgroepen worden toegepast waarbij letterlijk het gedrag van hele populaties gekneed kan worden. Deze technieken bieden zicht op een betaalbare en reproduceerbare mogelijkheid voor het aansturen van celgedrag voor weefselherstel.

Aanvang programma: 16.00 uur
Aanvang lezing Jaap Seidell: 16.30 uur
Aanvang lezing Clemens van Blitterswijk: 17.00 uur
Afsluiting en receptie: 17.30 uur