Anthony Grafton and Jonathan Israel on Spinoza's critique of God's word: bashing the Bible?

Datum:
31 augustus 2012 van 19:45 tot 22:00 uur
Locatie:
KNAW, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam.
Voeg toe:

Bijeenkomst met Anthony Grafton en Jonathan Israel

In de zeventiende eeuw kwam door nieuw tekstonderzoek de traditionele visie op de Bijbel op losse schroeven te staan. Van een door God woordelijk geïnspireerde gids voor het heil werd het boek gedegradeerd tot een geschiedenis van het Joodse volk. Die omslag leidde tot toenemende twijfels aan de traditionele geloofswaarheden.

Op vrijdag 31 augustus a.s. geven de vooraanstaande historici Anthony Grafton en Jonathan Israel hun visie op de rol die Spinoza’s kritisch onderzoek van Bijbel, theologie en godsdienst in deze ontwikkeling heeft gespeeld.

De lezingen vinden plaats in het kader van de conferentie 'Biblical Criticism and Scriptural Authority in the Dutch Golden Age', georganiseerd door het Huygens ING van de KNAW (Den Haag) en het Descartes-Centrum (Utrecht).

De voertaal is Engels.


Programma

 

19.15 uur

Ontvangst

19.45 uur

Opening en welkomstwoord door Wijnand Mijnhardt, KNAW-lid, hoogleraar Vergelijkende Wetenschapsgeschiedenis, Universiteit Utrecht

20.00 uur

Spinoza's hermeneutics: some heretical thoughts?, door Anthony Grafton, hoogleraar Geschiedenis, Princeton University (New Jersey, VS)

20.30 uur

Discussie

20.45 uur

Did Spinoza declare war on theology and theologians?, door Jonathan Israel, hoogleraar Geschiedenis, Institute for Advanced Study, Princeton (New Jersey, VS)

21.15 uur

Plenaire discussie, onder leiding van Wijnand Mijnhardt

21.45 uur

Presentatie van de publicatie Isaac Vossius (1618-1689) between Science and Scholarship, red. Eric Jorink en Dirk van Miert Brill's Studies in Intellectual History 214, Leiden and Boston (2012)

22.00 uur

Afsluiting en borrel

Vanwege grote belangstelling is het niet langer mogelijk u voor deze bijeenkomst aan te melden. KNAW-leden kunnen contact opnemen met KNAWgenootschap@knaw.nl. Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis van de KNAW zal de lezingen live streamen op www.historici.nl.