Beeldvorming en verzet. De dynamiek tussen historisch onderzoek en publieke discussie

Datum:
30 oktober 2019 van 17:00 tot 18:30 uur
Locatie:
SPUI25, Spui 25-27, 1012 WX Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 525 8142
Voeg toe:

Historici beschrijven het verleden bij voorkeur in al zijn schakeringen en ambivalenties. Maar in het publieke domein laten sentimenten, met name waar het gaat om de bezettingsjaren, soms weinig ruimte voor nuance. Doen eenduidige oordelen over het bezette verleden afbreuk aan de mogelijkheid ermee in het reine te komen?

Aan de hand van Hinke Piersma’s Op eigen gezag. Politieverzet in oorlogstijd bediscussiëren verschillende sprekers hoe gemakkelijke oordelen over het problematische verleden afbreuk doen aan het vermogen van de open samenleving om ermee in het reine te komen.

Na een introductie van Hinke Piersma, reflecteren Martijn Eickhoff, Jeroen Kemperman en Jan Julia Zurné onder leiding van Peter Romijn op de dynamiek tussen wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijk debat, en over de bezettingsjaren die tegelijkertijd zowel ons morele ijkpunt als ons grootste struikelblok zijn.

Meer informatie

Meer informatie over het programma en aanmelden voor deze bijeenkomst vindt u op de website van SPUI25.

Organisatie

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.