Beheersing van azolenresistentie bij Aspergillus fumigatus: de volgende stap

Datum:
31 januari 2019  -  1 februari 2019
Locatie:
Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Telefoon:
073 690 1415
Voeg toe:

Een groep van deskundigen gaan in discussie over het probleem van azolenresistentie bij de schimmel Aspergillus fumigatus: welk onderzoek en maatregelen zijn nodig om het probleem onder controle te krijgen?

Uitstrijk uit nier, foto Radboud UMC

Azolen spelen een cruciale rol bij gewasbescherming en behandeling van Aspergillus-ziekten. Echter azolenresistentie wordt in toenemende mate gevonden wat de behandeling van patiënten sterk bemoeilijkt. Bij het ontstaan van resistentie spelen azoolfungiciden een belangrijke rol.

Vele partijen spelen zijn betrokken bij dit probleem zoals producenten en gebruikers van fungiciden, de overheid en wetenschappers. Vertegenwoordigers van deze partijen gaan met elkaar in gesprek over de vraag welk onderzoek en maatregelen zijn nodig om het probleem onder controle te krijgen?

De voertaal van deze bijeenkomst is Engels.

Meer informatie en aanmelden

Website Congress Care

Congressubsidiefonds

Deze bijeenkomst wordt onder meer gefinancierd door het Congressubsidiefonds van de KNAW.