Debatreeks Vertrouwen in de wetenschap

Betwist gezag

Datum:
24 maart 2014 van 20:00 tot 22:00 uur
Locatie:
Nemo, Oosterdok 2, 1011 VX Amsterdam
Contact:
Telefoon:
070 342 1542
Voeg toe:

Wat verwacht het publiek eigenlijk van de wetenschap? Luisteren wetenschappers en burgers voldoende naar elkaar wanneer het gaat om maatschappelijke vraagstukken? Worden de vragen die in de samenleving leven afdoende door de wetenschap beantwoord? En hoe kan de wetenschap aan de verwachtingen blijven beantwoorden?

In Nederland hebben de meeste mensen veel vertrouwen in de wetenschap, en zijn overtuigd van het belang van wetenschappelijk onderzoek. Maar er is ook ophef over zaken als klimaatverandering en vaccinatiecampagnes, hoge publicatiedruk en door spraakmakende fraudegevallen. Dit roept de vraag op hoe we het vertrouwen in de wetenschap ook in de toekomst hoog kunnen houden.

Op verzoek van het ministerie van OCW organiseren het Rathenau Instituut en de WRR, met medewerking van AWT en KNAW een debatreeks over het thema ’Vertrouwen in de wetenschap’.

Met minister Jet Bussemaker en/of staatssecretaris Sander Dekker van OCW en onder leiding van Anouschka Laheij (dagvoorzitter) en Jan Staman (directeur Rathenau Instituut), discussiëren wetenschappers, maatschappelijke organisaties, belanghebbenden, beleidsmakers en bedrijven tijdens drie debatten over dit thema.

Op zoek naar dilemma’s en gevoeligheden, op zoek naar debat op het scherp van de snede. Met als inzet constructieve samenwerking tussen de partijen en een goed functionerende wetenschap waar iedereen wat aan heeft.

Debat 2: Betwist gezag

Publieke controversen zoals de rapporten van het internationale klimaatpanel IPCC roepen vragen op over een mogelijk te innige samenwerking tussen wetenschap en beleid. Ook de groeiende invloed van het bedrijfsleven op wetenschappelijk onderzoek roept weerstanden op. Want hoe wordt rekening gehouden met de belangen en opvattingen van betrokkenen? Aan de hand van actuele cases debatteren we deze avond over de paradox tussen de maatschappelijke waarde van wetenschap enerzijds en integriteit anderzijds.