Beweren en Bewijzen. Ontmoeting tussen wetenschap en politiek

Datum:
23 mei 2022  -  24 mei 2022
Voeg toe:

Welke rol kan de wetenschap spelen in de versterking van de kennispositie van de Tweede Kamer, sluiten vraag en aanbod goed op elkaar aan, en hoe komen wetenschappelijke inzichten terug in het beleid en bij de burgers? 

Deze vragen staan centraal tijdens een bijeenkomst die is gebaseerd op motie-Tielen c.s. (29338, nr. 203) en voorbereid door de Kamerleden Judith Tielen (VVD), Joost Sneller (D66), Nicki Pouw-Verweij (JA21) en Marieke Koekkoek (Volt).

Aan de hand van een aantal interactieve sessies over het thema 'de waarde van wetenschap voor politiek en burger', gaan Kamerleden in gesprek met sprekers uit de wereld van de wetenschap en advies.

Het programma is een coproductie van de Tweede Kamer en een aantal kennisorganisaties: Parlement en Wetenschap (KNAW, UNL, NWO, De Jonge Akademie, TNO, NFU), Rathenau Instituut, Algemene Rekenkamer, AWTI, WRR, ACVZ, ROB.

Deelname aan Beweren en Bewijzen staat open voor Kamerleden, fractiemedewerkers, bestuurders en medewerkers van adviesraden, planbureaus, kennisinstellingen en wetenschappers. De sessies worden ook rechtstreeks online uitgezonden.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over het programma en de inschrijving volgt binnenkort op de website van Parlement & Wetenschap.