Webinars KNAW en Neth-ER

Brede onderzoekssamenwerking met heel Europa

Datum:
22 september 2021  -  30 september 2021
Locatie:
Online
Voeg toe:

Hoe kunnen we Europese onderzoekers en onderzoeksorganisaties beter met elkaar verbinden? Welke lessen nemen we mee uit Horizon 2020? En welke kansen en mogelijkheden bieden Europese, nationale en regionale programma’s in de nieuwe programmaperiode voor samenwerking met Centraal- en Oost-Europa? Tijdens twee webinars gaan de KNAW en Neth-ER dieper in op het starten en verduurzamen van samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse onderzoekers en hun collega’s uit deze regio’s.

Op 22 september reflecteren onderzoekers op lopende samenwerkingsprojecten tussen Nederland, Letland en Bulgarije en de mogelijkheden en moeilijkheden die daarbij komen kijken. Tijdens een tweede sessie op 30 september nodigen de KNAW en Neth-ER vervolgens bestuurders van kennisinstellingen uit om verder te praten over strategieën voor het versterken van dergelijke samenwerkingen in de toekomst.

Programma 22 september

   • Opening en introductie door Jurgen Rienks, directeur Neth-ER
   • Presentaties door onderzoekers Horizon 2020-project The Life Course of the Young in the 21st Century van KNAW-NIDI & Tallinn Universiteit en door onderzoekers Horizon 2020-project Strengthening the research & innovation capacity in the area of Bioeconomy fort he Plovdiv region van Wageningen University & Agricultural University of Plovdiv
   • Paneldiscussie en vragen onder leiding van Jurgen Rienks

Programma 30 september

   • Opening en introductie door Jurgen Rienks, directeur Neth-ER, gevolgd door paneldiscussie met:
    • Arthur Mol, Rector Magnificus/vice-president Raad van Bestuur Wageningen University
    • Helga de Valk, directeur Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute
    • Hristina Yancheva, PhD, rector Agricultural University of Plovdiv
    • Bestuurder Tallinn University (tbc)