Bridging the gap between the Humanities and the Computational Sciences

Datum:
4 juni 2009
Locatie:
KNAW, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Voeg toe:

Symposium over mogelijke kruisbestuivingen en samenwerking tussen de natuurkunde, de technische disciplines, de kunstmatige intelligentie en de computerwetenschappen enerzijds en de geesteswetenschappen anderzijds.

In het Trippenhuis worden in de eerste week van juni twee bijeenkomsten georganiseerd op het gebied van de computationale wetenschappen:

Er is al veel vruchtbare samenwerking tussen geesteswetenschappers en wetenschappers uit technische disciplines, die tot uiting komt in bijvoorbeeld het gebruik van gecodeerde digitale databestanden, zoekmachines om deze te bewerken en interactieve collaboratories. De ontwikkelingen voor de toekomst zijn veelbelovend: lerende systemen, cloud computing, semantic web, crowd sourcing, serious gaming en het gebruik van echte en virtuele computerassistenten.

Tijdens de ochtendsessie van het symposium zullen letterkundigen, historici en andere geesteswetenschappers de wapenfeiten op hun wetenschappelijke terrein en hun visies op en vragen voor de toekomst presenteren. Na de lunch zullen innovatieve ontwikkelingen in andere disciplines belicht worden en zal worden ingegaan op mogelijke toepassingen ervan binnen de geesteswetenschappen.

De dag, met bijdragen van onder meer Hans Bennis (Meertens Instituut-KNAW), Lambert Schomaker (RUG) en Peter Werkhoven (TNO/UU), zal afsluiten met een discussie o.l.v. Theo Mulder (directeur Onderzoek KNAW).
Het symposium is op uitnodiging.