Burgerschap 3.0. Naar een nieuwe visie op de rol van de burger in de 21e eeuw

Datum:
13 maart 2015 van 10:00 tot 17:00 uur
Locatie:
KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Contact:
Telefoon:
+31 20 551 0747
Voeg toe:

Op het slotcongres van het project Burgerschap 3.0 zullen toonaangevende wetenschappers discussiëren over het conceptualiseren en onderzoeken van diverse vormen van zelforganisatie, participatie en bestuur door burgers. Deskundigen uit diverse disciplines en geïnteresseerde burgers zullen elkaar hier ontmoeten.

bruno-mallart.jpgBruno Mallart

Tijdens deze slotconferentie wordt nader ingegaan op de fundamentele implicaties van de verschuiving van een representatieve democratie naar nieuwe vormen van samenwerking, democratie en bestuur met heel andere contouren en een heel andere dynamiek.

De conferentie is bedoeld om te discussiëren over zelforganisatie van burgers, politieke participatie en participatief bestuur als instrumenten om nieuwe rollen voor de burger en de overheid te verkennen.

Sprekers zijn onder meer (in alfabetische volgorde):

  • Rudy Andeweg, Universiteit Leiden
  • Jan van Deth, Universität Mannheim
  • Mark Franklin, MIT
  • Henk Kummeling, Universiteit Utrecht/Kiesraad
  • Tine De Moor, Universiteit Utrecht
  • Maarten Prak, Universiteit Utrecht
  • Imrat Verhoeven, Universiteit van Amsterdam