Chinezen uit Indonesië en hun erfgoed in Nederland

Datum:
1 juni 2012 van 13:30 tot 18:00 uur
Locatie:
Universiteit Leiden, Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, Gorlaeus Laboratoria, zaal 04/5, Einsteinweg 55, 2333 CC Leiden.
Contact:
Telefoon:
071 527 2295
Voeg toe:

Publieksmiddag van het KITLV, een van de zeventien KNAW-instituten, en het Chinese Indonesian Heritage Center (CIHC)

Met lezingen van dr. Patricia Tjiook-Liem (affiliated fellow KITLV), over een aantal aspecten van het erfgoed van Chinezen uit Indonesië, en drs. Jan van Rosmalen (coördinator Bijzondere Collecties KITLV) en drs. Nico van Horn (archivaris KITLV) over de geschiedenis van het KITLV en over de verschillende vormen van verwerving, conservering en beschikbaarstelling van archieven en foto’s.

Verder met de film ‘Beelden van ons familieleven in Oost-Java in de vijftiger jaren’ en een interview van drs. Twie G.N. Tjoa door dr. Maya Liem over haar emigratiegeschiedenis.

Wilt u deze middag bijwonen, dan is aanmelding verplicht via: kitlv@kitlv.nl of 071 527 2295.