CO2-reductie in het Klimaatakkoord

Datum:
15 oktober 2019 van 14:00 tot 18:00 uur
Locatie:
KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Contact:
Voeg toe:

Nederland wil in 2030 49 procent minder CO2 uitstoten. Dat is vastgelegd in het Klimaatakkoord. Hoe realistisch is deze doelstelling en hoe kan wetenschap hierbij helpen?

Klimaatakkoord wolken wereldbol

De European Academies Science Advisory Council (EASAC), waar de KNAW actief lid van is, rapporteert regelmatig over de stand van de wetenschap omtrent CO2-reductie. Experts van EASAC belichten op dit symposium de mogelijke bijdragen van transport, biomassa en CO2-opslag. De voorzitter van het klimaatberaad, Ed Nijpels, licht het Klimaatakkoord toe en neemt deel aan de paneldiscussie.

De voertaal is Engels.