Coördinatie van publiek-privaat onderzoek

Datum:
11 januari 2013 van 12:00 tot 14:00 uur
Locatie:
Nieuwspoort, Lange Poten 10, 2511 CL Den Haag
Contact:
Voeg toe:

Aanbieding van het rapport 'Coördinatie van publiek-privaat onderzoek: van variëteit naar maatwerk' aan Bertholt Leeftink, directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie van het ministerie van EZ

Het rapport presenteert de resultaten van twee jaar onderzoek naar coördinatie van publiek-privaat onderzoek, met aanbevelingen voor het topsectorenbeleid. De Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) zijn de nieuwste variant van een lange en gevarieerde reeks van organisaties die onderzoek in een strategisch gebied coördineren. Zonder uitzondering kregen en krijgen deze intermediaire organisatie veel ruimte van de overheid om hun eigen aanpak te ontwikkelen voor het coördineren van onderzoek. Dit is een goede zaak, omdat de coördinatieproblemen sterk kunnen verschillen per sector. Niettemin blijkt dat de gekozen coördinatieaanpakken niet altijd goed aansluiten bij de knelpunten in specifieke kennisgebieden. Een reden hiervoor is dat deze organisaties niet kunnen profiteren van opgebouwde ervaringen in eerdere en parallelle initiatieven en zelf – vaak onder tijdsdruk – hun eigen wiel hebben moeten uitvinden.

Het Rathenau Instituut adviseert daarom de overheid om het leervermogen ten aanzien van coördinatie van publiek-privaat onderzoek te versterken door één organisatie verantwoordelijk te stellen voor het verzamelen, uitwisselen en consolideren van kennis en ervaring hierover.

Voorlopig programma

12.00 uur  Inloop met broodjes

12.30 uur  Presentatie Laurens Hessels (projectleider) van conclusies en aanbevelingen

12.45 uur  Overhandiging van rapport door Jan Staman (directeur Rathenau Instituut) aan Bertholt Leeftink (DG Bedrijfsleven en Innovatie, EZ)

13.00 uur  Paneldiscussie met o.a. Eppo Bruins (topsector HTSM), Edvard Beem (topsector LS&H) en Barend van der Meulen (Rathenau Instituut)

14.00 uur  Einde, koffie/thee

Organisatie

Rathenau Instituut