Conferentie 'De grenzen van de geesteswetenschappen'

Datum:
5 november 2009 van 15:00 tot 17:30 uur
Locatie:
KNAWKloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Voeg toe:

Conferentie over de organisatie van de geesteswetenschappen in internationaal vergelijkend perspectief.

Het recente rapport Duurzame geesteswetenschappen van de Commissie Cohen bespreekt de structurele financiële problemen van de geesteswetenschappen in Nederland. In tegenstelling tot hun collega's in de bèta- en gammawetenschappen hebben geesteswetenschappers in de afgelopen jaren steeds meer onderzoek moeten doen en steeds meer onderwijs moeten geven met steeds beperktere middelen. Terecht luidt de Commissie Cohen de noodklok over deze ontwikkelingen.

In aansluiting bij de constateringen van genoemd rapport beoogt deze conferentie een meer gedetailleerde blik op de inhoudelijke en institutionele organisatie van de geesteswetenschappen te werpen. Deze organisatie is ontstaan in de negentiende eeuw en vertoont nog steeds de sporen van de toenmalige opvattingen over cultuur, nationale identiteit, de verhouding tussen man en vrouw en de verhouding tussen Europa en de rest van de wereld. In hoeverre is deze organisatie adequaat om het hoofd te bieden aan hedendaagse wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen? Voldoet de indeling in, en inrichting van, klassieke opleidingen zoals wijsbegeerte, taal- en letterkunde en geschiedenis voor het heden, of moeten we eerder toe naar nieuwe, interdisciplinaire studierichtingen zoals Europese studies en media & cultuur (voorheen film- en televisiewetenschappen)? In hoeverre hebben bijvoorbeeld cognitie, gender en postkoloniale studies zich in Nederland en elders een volwaardige plaats verworven binnen de geesteswetenschappelijke praktijk?

Op de conferentie zullen ervaringen in verschillende vakgebieden aan de Nederlandse universiteiten worden besproken. Het internationale perspectief zal niet ontbreken: vaderlandse ontwikkelingen zullen worden vergeleken met ontwikkelingen in het buitenland.

Sprekers: Michiel Leezenberg (UvA/NIAS), Rosi Braidotti (Centre for Humanities/UU), Lodi Nauta (RUG), Rein de Wilde (UM), Pieter Muysken (RUN) en Annelou van Gijn (UL)

Dagvoorzitter: Ernestine van der Wall (vicepresident KNAW)

Programma

15.00 uur Opening door dagvoorzitter
15.05 uur Michiel Leezenberg
15.15 uur Rein de Wilde
15.25 uur Rosi Braidotti
15.35 uur Vragen en discussie
15.50 uur Pauze
16.00 uur Lodi Nauta
16.10 uur Annelou van Gijn
16.20 uur Pieter Muysken
16.30 uur Einddiscussie
17.30 uur Receptie