Conferentie 'De w van vwo'

Datum:
3 november 2011 van 10:00 tot 16:15 uur
Locatie:
KNAW, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam.
Contact:
Telefoon:
020 551 0769
Voeg toe:

De KNAW gaat zich de komende jaren nadrukkelijker dan voorheen wijden aan het enthousiasmeren van leerlingen voor wetenschappelijk onderzoek. Het belang van wetenschappelijk onderzoek wettigt immers grote bekendheid, een stevig draagvlak én de instroom van jong talent.

De conferentie heeft als doel het inspireren en toerusten van schoolleiders die willen weten wat zij op hun school met wetenschap kunnen doen.

'De w van vwo' is een initiatief van de Stichting Wetenschapsoriëntatie Nederland, omarmd en georganiseerd door het Platform Bèta Techniek, de Stuurgroep Verankering NLT, de Vereniging van Universiteiten en de VO-raad. Naast een aantal korte presentaties zal vooral veel tijd worden ingeruimd voor good practices (WON-scholen, Technasia, Leonardoscholen, NLT-scholen) en voor het uitwisselen van ervaringen.

Programma

 

9.30 uur

Ontvangst

10.00 uur

Welkomstwoord door Robbert Dijkgraaf, president van de KNAW

10.15 uur

Presentatie door Willem Hendrik Gispen, emeritus hoogleraar neurowetenschappen en oud-rector magnificus, Universiteit Utrecht

10.45 uur

Presentatie door Merlin Majoor, researchmasterstudent filosofie en rechten, Universiteit Utrecht
Discussie

11.15 uur

Presentatie door Eveline Crone, auteur van 'Het Puberende Brein' en hoogleraar neurocognitieve ontwikkelingspsychologie, Universiteit Leiden
Discussie

11.45 uur

Pauze

12.15 uur

Eerste serie projectpresentaties

12.45 uur

Lunch en verkennen projecten

14.15 uur

Tweede serie projectpresentaties

14.45 uur

Verkennen projecten

15.45 uur

Afsluiting

16.15 uur

Borrel