Consultatiebijeenkomst Verkenning Regeneratieve geneeskunde

Datum:
15 april 2009
Locatie:
KNAW, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Voeg toe:

Discussiebijeenkomst over de uitkomsten van de wetenschapsverkenning over regeneratieve geneeskunde en de hieruit voortvloeiende aanbevelingen.

In 2007 is de KNAW gestart met een wetenschapsverkenning over regeneratieve geneeskunde. De verkenningscommissie is, onder voorzitterschap van prof. dr. W.E. Fibbe, nagegaan op welke wijze het wetenschapsgebied regeneratieve geneeskunde verder kan worden bevorderd.

Voordat dit rapport in de openbaarheid wordt gebracht, wil de verkenningscommissie de uitkomsten en aanbevelingen met de belangrijkste stakeholders bediscussiëren. Ter voorbereiding op de bijeenkomst worden de conceptaanbevelingen begin april aan de deelnemers toegezonden. Het programma en de deelnemerslijst worden t.z.t. ook toegestuurd en op de website geplaatst.