Op uitnodiging

Consultatiebijeenkomsten - sociale veiligheid in de wetenschap

Datum:
22 april 2021  -  26 april 2021
Voeg toe:

De KNAW-commissie 'Voedingsbodem en preventie van ongewenst gedrag in de wetenschap' wil voor haar advies personen raadplegen die bij dit onderwerp betrokken zijn: van studenten, docenten en onderzoekers tot leidinggevenden en functionarissen in de meldingsstructuren. 

Via de consultatiebijeenkomsten worden specifieke groepen uitgenodigd om te reageren op de voorlopige inzichten van de commissie. Daarnaast wordt hen gevraagd actief mee te denken over de verbetering van de sociale veiligheid aan de Nederlandse universiteiten.

Ongewenst gedrag in de wetenschap

Eerdere onderzoeken hebben laten zien dat ongewenst gedrag – van twijfelachtige onderzoekspraktijken tot en met #metoo - ook in de Nederlandse wetenschap een probleem vormt. Op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal de adviescommissie in kaart brengen op welke wijze de factoren die ongewenst gedrag in de hand werken, doorbroken kunnen worden. Het doel is om op basis van wetenschappelijke inzichten met concrete aanbevelingen te komen die de universiteit tot een sociaal veiligere omgeving kunnen maken voor alle groepen in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

 

We hebben een beperkt aantal plaatsen voor de consultatiebijeenkomsten. Bij de samenstelling van de groepen streven we naar een evenwichtige representatie.