Dag van de Friese letterkunde

Datum:
7 oktober 2016 van 10:25 tot 16:30 uur
Locatie:
Gysbert Japicx-zaal, Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden
Voeg toe:

Op vrijdag 7 oktober 2016 is het 350 jaar geleden dat het testament van de 'Friese Shakespeare' Gysbert Japix werd voorgelezen. De Fryske Akademy, een instituut van de KNAW, grijpt die gelegenheid aan om in Leeuwarden de eerste 'Dag van de Friese Letterkunde' te organiseren.

Piet Gerbrandy

De dag wordt geopend door classicus en dichter Piet Gerbrandy, die een lezing zal houden over het vakmanschap van Gysbert Japix. Gerbrandy is bekend door zijn dichtwerk en zijn onderhoudende essays en recensies over poëzie en over de literatuur van de oude Grieken en Romeinen. Verder zijn er bijdragen van een bont gezelschap van literatuuronderzoekers: Alpita de Jong, Abe de Vries, Piter Boersma, Marc van Oostendorp, Friduwih Riemersma en Henk van der Liet.

De Dag van de Friese Letterkunde wil niet enkel een podium zijn voor het verspreiden van kennis over de Friese literatuur en letterkunde, maar ook een gelegenheid om het netwerk te verstevigen, zowel van kenners van de Friestalige letteren als kenners van Nederlandse of anderstalige letteren. Op de Letterkundedag is ook ruimte voor discussie over hoe de kennis van Friese literatuur verbreed en vergroot kan worden.

Programma en aanmelden

Lees verder op de website van de Fryske Akademy

 

De Fryske Akademy

De Fryske Akademy is het wetenschappelijk instituut dat zich toelegt op het verrichten van hoogwaardig en vernieuwend onderzoek op het gebied van de Friese taal, cultuur, geschiedenis en samenleving. De uitkomsten van dit onderzoek zijn van regionaal, nationaal en internationaal belang en hebben een duidelijke maatschappelijke relevantie. Het instituut heeft circa 60 medewerkers. De Fryske Akademy is gelieerd aan de KNAW.