SPUI25 - In samenwerking met de KNAW

De Akademie spreekt: Wim Brands in gesprek met Ellen van Wolde

Datum:
16 september 2013 van 16:00 tot 17:00 uur
Locatie:
SPUI 25-27, 1012 XM Amsterdam
Telefoon:
020 525 8142
Voeg toe:

De Akademie spreekt: Wim Brands in gesprek met leden van de KNAW. Wie zijn hun inspiratiebronnen? Waar komt hun passie voor hun onderzoek vandaan? Wat is de stand van zaken in hun tak van wetenschap? Wat zijn de belangrijke vragen die beantwoord moeten worden?

Een gesprek met de mens achter de wetenschapper: filosoferend over het vakgebied, de wetenschap in het algemeen, de huidige maatschappij en de toekomst.

In de derde aflevering: Ellen van Wolde, hoogleraar Exegese van het Oude Testament en Bronteksten van het Jodendom, Radboud Universiteit Nijmegen.

Ellen van Wolde (1954), lid van de KNAW, is hoogleraar Exegese van het Oude Testament en Bronteksten van het Jodendom en kernleerstoelhouder Bronteksten Jodendom en Christendom aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ellen van Wolde onderzoekt de Hebreeuwse Bijbel in de context van het Oude Nabije Oosten. Daarbij gaat haar aandacht vooral uit naar denkbeelden over het begin van het universum, over God en over mensen. Zij onderzoekt deze denkbeelden door middel van taal- en tekstonderzoek in nauwe samenhang met de cultuur en cognitie (de mentale processen) van mensen in het Oude Nabije Oosten. Ze streeft er daarbij naar om de gedachtewereld en het taalgebruik bloot te leggen van de mensen in de tijd, de plaats en de cultuur waarin de teksten zijn ontstaan.

Ellen van Wolde studeerde theologie en bijbelwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en het Pontificium Institutum Biblicum te Rome, en semiotiek bij Umberto Eco aan de Universiteit van Bologna. In 1989 promoveerde zij cum laude op een semiotische analyse van het paradijsverhaal in Genesis 2-3. Van 1992 tot 2009 was ze als hoogleraar Exegese Oude Testament verbonden aan de Universiteit van Tilburg. In 2011 werd Ellen van Wolde benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.