De crisis; een blik achter de bonus van de bankiers

Datum:
9 november 2009 van 13:30 tot 16:00 uur
Locatie:
KNAWKloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Voeg toe:

Themavoordrachten Afdeling Letterkunde

13.30 uur: Inleiding door Eric van Damme (Universiteit van Tilburg)

Arnoud Boot (Universiteit van Amsterdam) over

Zijn banken stabiel? Een perspectief vanuit het functioneren van banken zelf.
Regulering kan alleen dan effectief zijn als er beter zicht is op het functioneren van banken zelf, en met name de prikkels waaraan zij onderhevig zijn. Deze voordracht relateert de economics of banking aan de structuur van regulering. Aspecten die aan bod komen zijn transactie- versus relatiegeoriënteerd bankieren, en de frictie tussen de publieke functie van banken en het commercieel motief. Van hier uit worden suggesties gedaan voor het (voorzover gewenst) bankrunproof maken van het bankwezen, en andere aspecten van regulering en toezicht. Hans Degryse (Universiteit van Tilburg) over
Financieel toezicht en financiële crisis: lessen uit de huidige kredietcrisis.
Na één jaar financiële en economische crisis hebben regulatoren en politici een aantal voorstellen tot verandering aan het financieel toezicht aangebracht. In deze bijdrage worden deze voorstellen tegen het licht gehouden, mede kijkend naar de oorzaken van de crisis. Hierbij wordt gekeken naar beloningsstructuren, credit rating agencies, impact op innovatie, en het belang van financiële integratie. 14.15 uur: Discussie

Sweder van Wijnbergen (Universiteit van Amsterdam) over
Waarom namen banken zoveel risico?
Banken werden verondersteld met securitisatie risico's door te plaatsen naar de kapitaalsmarkt, naar spelers met een risico-bestendiger balans. Maar zo werden de nieuwe technieken niet gebruikt. Het resultaat: een uitermate fragiele verwevenheid tussen banken en kapitaalsmarkt, en radicaal verkeerd geïnformeerde toezichthouders. We bespreken hoe securitisatie misbruikt werd, waarom banken dit gedaan hebben, en hoe regelgeving aangepast moet worden om herhaling te vermijden. Herleven van de securitisatiemarkt vereist betere marktinfrastructuur en beter toezicht alvorens securitisatie haar oorspronkelijke beloftes in zal lossen. Jan Luiten van Zanden (Universiteit Utrecht) over
"Korte" crises of de lange termijn?
Na kort gekeken te hebben naar de volatiliteit van de Nederlandse economie op de lange termijn, wordt ingegaan op de overeenkomsten en verschillen tussen de huidige financiële crisis en eerdere crisisperioden in de 20e eeuw, zoals de jaren na 1929 en na 1973. De overeenkomsten tussen 2008 en 1929 zijn relatief groot. Vervolgens wordt de vraag gesteld waarom 1929 leidde tot de desintegratie van de wereldeconomie in (vooral) 1931, en hoe nu een dergelijk scenario vermeden kan worden. 15.20 uur: Discussie
Afsluiting en aperitief