Deel II van vier expertmeetings over impact van COVID-19 op wetenschap(pers)

De impact van COVID-19 op onderzoekers

Datum:
2 december 2021 van 14:00 tot 15:30 uur
Locatie:
Online, via Zoom
Voeg toe:

Ook voor academici zijn de gevolgen van de COVID-19-pandemie voelbaar. Maar de effecten op onderzoekers in Nederland variëren sterk, afhankelijk van discipline, carrièrefase, nationaliteit en persoonlijke omstandigheden. 

De Jonge Akademie en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren hebben de gevolgen voor de Nederlandse onderzoekers in kaart gebracht. De bevindingen en aanbevelingen uit dit rapport worden deze middag gepresenteerd. Ook reflecteren we samen met junior en senior onderzoekers op de positieve en negatieve effecten die zij zelf hebben ervaren. Tenslotte bespreken we welke maatregelen nodig zijn om de negatieve effecten te beperken en om beter bestand te zijn tegen vergelijkbare crises in de toekomst.

De voertaal van de bijeenkomst is Engels. U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst. 

Sprekers

  • Bettina Reitz-Joosse, lid KNAW-commissie Impact van de COVID-19 pandemie op wetenschap(pers), moderator

  • Thijs Bol, universitair hoofddocent sociologie, Universiteit van Amsterdam  en mede-auteur van het rapport The impact of the COVID-19 pandemic first lockdown period on the work and well-being of academics in the Netherlands van De Jonge Akademie en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren

  • Meaghan Polack, voorzitter Promovendi Netwerk Nederland en promovendus chirurgie, Leiden UMC

  • Kari Boschpromovendus cognitieve neurowetenschappen, Donders Instituut, Radboud UMC/Radboud Universiteit

  • Wiktor Szymanski, universitair hoofddocent organische chemie UMC Groningen en Rijksuniversiteit Groningen

  • Anthonya Visser, hoogleraar Duitse taal- en letterkunde, decaan faculteit der letteren Rijksuniversiteit Groningen


Vier expertmeetings over de impact van COVID-19 op de wetenschap

Ook voor de wetenschap veranderde er veel tijdens de COVID-pandemie, zowel in positieve als in negatieve zin. Wetenschappers kregen persoonlijk te maken met de gevolgen van de pandemie, die verschilden afhankelijk van vakgebied, carrière-fase en zorgtaken thuis. Ook de wetenschapsbeoefening veranderde enorm tijdens de pandemie. Welke van die veranderingen willen we behouden en welke niet? De KNAW heeft een commissie ingesteld die daarover advies gaat uitbrengen. De Akademie organiseert de komende maanden vier expertbijeenkomsten, die input op moeten leveren voor het advies. U bent daarbij van harte welkom.