De nieuwe gedragscode: hoe nu verder?

Datum:
2 oktober 2018 van 13:30 tot 16:45 uur
Locatie:
De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, 1053 WP Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 551 0859
Voeg toe:

Symposium over de nieuwe Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit. Het is van cruciaal belang dat onderzoek wordt uitgevoerd volgens de principes van wetenschappelijke integriteit. In september 2018 wordt de nieuwe Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit gepubliceerd. Per 1 oktober vervangt die officieel de oude gedragscode uit 2004.

See also in English: The new Code of Conduct: What’s next?

Terugluisteren

Luister de bijeenkomst terug via TXT Radio

De nieuwe gedragscode beschrijft de principes van wetenschappelijke integriteit, normen voor goede onderzoekspraktijken, procedures voor het geval de normen niet worden nageleefd en de verantwoordelijkheden van instellingen.

Het symposium brengt wetenschappers, beleidsmakers, bestuurders en andere geïnteresseerden met elkaar in gesprek over wat nieuw is in de code en hoe deze breed geïmplementeerd kan worden.

De voertaal tijdens deze bijeenkomst is Engels.

Organisatie

Het symposium wordt mede georganiseerd door de KNAW en het Netherlands Research Integrity Network (NRIN), samen met de hieronder genoemde partijen.

De code is op verzoek van de volgende partijen opgesteld door een onafhankelijke commissie: VSNU (Vereniging van Universiteiten), NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra), NWO  (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), Vereniging Hogescholen, TO2 (Toegepast Onderzoek Organisaties) en KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen).

Sprekers

  • Keimpe Algra, hoogleraar geschiedenis van de wijsbegeerte, Universiteit Utrecht, en voorzitter van de commissie herziening gedragscode 
  • Karen Maex, rector magnificus, Universiteit van Amsterdam
  • Daan Andriessen, lector methodologie van  praktijkgericht onderzoek, Hogeschool Utrecht, en lid van de Commissie herziening gedragscode
  • Frits Rosendaal, hoogleraar klinische epidemiologie, Leids Universitair Medisch Centrum
  • Lex Bouter, hoogleraar methodologie en integriteit, Vrije Universiteit Amsterdam, lid van de Commissie herziening gedragscode
  • Wim van Saarloos, president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen