Op uitnodiging

De schoonheid van de thermodynamica ligt verborgen in haar toepassingen

Datum:
21 oktober 2019 van 10:30 tot 14:00 uur
Locatie:
KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Telefoon:
020 551 0710
Voeg toe:

De thermodynamica is de ultieme wetenschap van energie en haar omzettingen, en is gefundeerd op een aantal hoofdwetten. In deze KNAW-Lunchlezing gaat Jakob de Swaan Arons, emeritus hoogleraar toegepaste thermodynamica en fasenleer aan de Technische Universiteit Delft, in op de belangrijkste wetten van thermodynamica en noemt hij voorbeelden van toepassingen ervan in de industrie.

Een belangrijk toepassingsgebied is de fasenleer, de wetenschap van het gas-, vloeistof- en vaste-stofgedrag van materie onder veranderende omstandigheden van druk, temperatuur en samenstelling.

Aan de hand van drie voorbeelden: de traditionele energiecentrale, de productie van biofuel uit woodchips en een proces in de metabolic factory binnen een levend systeem illustreert Jakob de Swaan Arons, lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen, de betekenis van de eerste en tweede hoofdwet voor energieconversieprocessen.

Daarnaast gaat De Swaan Arons in op enkele industriële toepassingen van de fasenleer, een wetenschap die historisch geworteld is binnen deze Akademie. Voorbeelden, voornamelijk vanuit de industrie, zullen de betekenis van fasenevenwichten illustreren.

Tot slot noemt hij twee opmerkelijke resultaten binnen het gebied van de quantum-thermodynamica waarbij een leidde tot de Nobelprijs Natuurkunde 2016.

De bijeenkomst is uitsluitend toegankelijk voor leden van de KNAW, De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten. 

Programma

10.30 uur Ontvangst met koffie/thee in de Rembrandtzaal
11.00 uur Welkom en introductie
11.05 uur Lunchlezing door Jakob de Swaan Arons
11.50 uur Discussie
12.05 uur Broodjeslunch in de Rembrandtzaal voor alle aanwezigen
14.00 uur Einde bijeenkomst