De sprekers

Op 8 april 2014 gaat een aantal sprekers, in korte lezingen, in op de huidige stand van zaken van MOOC's; zij schetsen kansen en uitdagingen en plaatsen (kritische) kanttekeningen en ze reflecteren op de organisatorische en onderwijsvraagstukken van MOOC’s, waarbij zij putten uit eigen ervaringen.

Prof. dr. José van Dijck

José van Dijck is hoogleraar vergelijkende mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam. Ze was decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam van 2008 tot 2011. Van Dijck doet onderzoek naar media en wetenschap, mediatechnologieën, digitale cultuur, popularisatie van wetenschap en geneeskunde, en televisie en cultuur. Haar nieuwste boek The Culture of Connectivity. A Critical History of Social Media (Oxford University Press, 2013) geeft zij een historische en kritische analyse van de opkomst van sociale media.

Prof. dr. Fred Mulder

Fred Mulder is UNESCO-hoogleraar in Open Educational Resources bij de Open Universiteit en was daar van 2000 tot 2010 rector magnificus. Hij opereert internationaal op het terrein van Open Education (OER) en MOOC's bij UNESCO, de OECD en bij de Europese Commissie. Hij was inhoudelijk deskundige bij het in september 2013 gelanceerde Opening up Education-initiatief. In oktober 2013 is hij benoemd in de High Level Group die de Europese Commissie adviseert over de modernisering van het hoger onderwijs. Hij geeft leiding aan het pan-Europese MOOC's-initiatief OpenupEd en was tot eind 2012 voorzitter van de stuurgroep van Wikiwijs, het nationale OER-programma.

Drs. Gideon Shimshon

Gideon Shimshon werkte voordat hij bij de Campus Den Haag startte als strategisch management consultant en projectmanager bij adviesbureau Accenture. Hij studeerde politieke economie aan de Universiteit van Amsterdam waarna hij bij de Wereldbank zijn carrière begon op het gebied van global governance en anti-corruption. Daarnaast is hij medeoprichter van stichting Pax Ludens, die is gespecialiseerd in het ontwikkelen van simulaties en serious games voor de publieke sector op het gebied van veiligheid, vrede en diplomatie. Hij publiceerde o.a. over gebruik van conflictsimulatiemethodologie bij defensie en weerbaarheid van lang levende bedrijven.

Dr. ing. Arie den Boon 

Arie den Boon is na 20 jaar verbonden te zijn geweest aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en 20 jaar bedrijfsleven en een eigen bedrijf weer terug bij Communicatiewetenschap aan de UvA. Hij begeleidt studenten met hun masterthesis en houdt zich bezig met innovaties als MOOC’s, Big Data en studenten start-ups. Hij is coördinator MOOC’s aan de Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen.

Drs.  Timo Kos

Timo Kos is sinds augustus 2013 directeur Onderwijs & Studentenzaken van de TU Delft. Daarvoor was hij twaalf en een half jaar organisatieadviseur bij Capgemini Consulting. Hij was daar verantwoordelijk voor de adviesgroep onderwijs. Timo Kos is medeoprichter en voorzitter van Stichting Khan Academy NL, een non-profit-initiatief van een community van vrijwilligers die de Khan Aademy in het Nederlands vertalen. Daarnaast is hij de auteur van een rapport in opdracht van SURF getiteld Open en online onderwijs en de toekomst van het Nederlandse Hoger Onderwijs

Prof. dr. Ewout Frankema

Ewout Frankema is hoogleraar agrarische en milieugeschiedenis in Wageningen. Met een achtergrond in economie, geschiedenis en wijsbegeerte heeft hij een uniek onderzoeksprofiel opgebouwd, waarin de zoektocht naar de historische wortels van armoede en rijkdom centraal staat. Momenteel werkt hij met een ERC-subsidie aan het meten en analyseren van langetermijnwelvaartsontwikkelingen in sub-Sahara Afrika. Met een internationaal team van onderzoekers ontwikkelt hij onderwijsmateriaal dat open access beschikbaar wordt gesteld om zo een impuls te geven aan het geschiedenisonderwijs in Afrika.