De Waddenzee als schakel in een internationaal meta-ecosysteem

Datum:
2 mei 2011 van 20:00 tot 21:30 uur
Locatie:
Kanselarij (Fries Museum),Turfmarkt 11, 8911 KS Leeuwarden.
Voeg toe:

Prof. Theunis Piersma, hoogleraar dierecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en onderzoeker Mariene Ecologie bij het NIOZ, houdt zevende en laatste lezing in reeks over het waddengebied op maandag 2 mei.

Juist in deze tijd van het jaar kan een ieder die daar voor open staat ontdekken hoezeer het wad verknoopt zit met gebieden elders in de wereld. Het wad stroomt vol met trekvogels uit West en Zuid-Afrika. Die proberen de komende weken in de Waddenzee op krachten te komen en voldoende 'op te vetten' om begin juni nonstop naar de hoogstnoordelijke toendra's te vliegen, van noordoost Canada, Groenland tot in centraal Siberië. Daar ontmoeten onze wadvogels trekkers uit andere delen van de wereld, uit India, Australië en Nieuw-Zeeland en Noord en Zuid-Amerika. Opvetten lukt alleen als er op het wad voldoende te eten is, als de wadplaten rijk genoeg zijn aan schelpen, wormen en krabachtigen. Daar schort het wel eens aan.

In zijn lezing zal prof. Piersma proberen te onderzoeken in hoeverre de Waddenzee een beperkende schakel is in het wereldwijde netwerk aan vogeltrekwegen.

Er is alle gelegenheid om met prof. Piersma en met elkaar in discussie te gaan. Toegang tot de lezing is gratis.

U bent van harte welkom!

Organisatie

Waddenacademie