Workshop

Depoliticization before Neoliberalism: Contesting the Limits of the Political in Modern Europe

Datum:
1 april 2022  -  2 april 2022
Locatie:
Vergader- en conferentiecentrum Soeterbeeck, Elleboogstraat 2, 5352 LP Deursen-Dennenburg
Voeg toe:

De grens tussen wat als ‘politiek’ wordt beschouwd en wat niet is voortdurend in beweging. Recente debatten over de bestrijding van de coronacrisis, cancel culture, en de overdracht van democratische bevoegdheden aan internationale instituties maken dat eens te meer duidelijk. Maar het debat over de grenzen van politiek kent een lange geschiedenis.

Op deze tweedaagse workshop gaan historici uit binnen- en buitenland hierover in debat. Zij presenteren hun onderzoek naar strijd over de grenzen van politiek in verschillende Europese landen van omstreeks 1800 tot nu.

De nadruk ligt daarbij op depolitisering. Hoe zijn individuen en groepen er in het verleden in geslaagd om zaken van de politieke agenda te halen? Welke strategieën gebruikten zij om omstreden onderwerpen tot ‘niet politiek’ te verklaren? Wat verklaart politieke onthouding van burgers? En wanneer zijn non-participatie en stilte vormen van politiek protest?

De sprekers richten zich onder meer op de inzet van religie en kunst als tegenpolen van politiek, op politieke onthouding, op technocratie en functionalisme als zogenaamde alternatieven voor politiek, op depolitisering in autoritaire systemen, en op de grenzen tussen economie en politiek. De keynote wordt verzorgd door Ido de Haan, hoogleraar geschiedenis aan Universiteit Utrecht.

KNAW Fonds Staatsman Thorbecke

Deze workshop wordt gehouden in het kader van het door het KNAW Fonds Staatsman Thorbecke gefinancierde onderzoeksproject Passief burgerschap? Civil society en politieke onthouding in Nederland, 1780-1860, dat uitgevoerd wordt aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dit project heeft tot doel te verklaren waarom Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw relatief weinig politieke activiteit en organisatievorming kende in vergelijking met omringende landen.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over het programma en aanmelden (aanmelden tot 24 maart) kunt u contact opnemen via . U kunt de workshop ook via Zoom bijwonen.