Derde Nederlandse workshop European Social Survey

Datum:
11 november 2010
Locatie:
KNAWKloveniersburgwal 29, Amsterdam
Voeg toe:

Op 11 november 2010 wordt de Derde Nederlandse Workshop European Social Survey gehouden, met als thema 'Nederland in de jaren nul'. De organisatie is in handen van DANS in samenwerking met de nationaal coördinator van het European Social Survey (ESS) in Nederland, prof. Kees Aarts.

De workshop biedt een ontmoetingsplaats aan onderzoekers die gebruik maken van de ESS gegevens en geeft hen de gelegenheid om informatie uit te wisselen over deze data. De bijeenkomst fungeert bovendien als forum voor de eerste presentatie van inhoudelijke analyses van deze groeiende dataverzameling, waarvan het belang nationaal en internationaal wordt onderkend. De voertaal is Nederlands, maar Engelstalige presentaties en papers zijn welkom.

Website DANS