Discussiebijeenkomst Sectorplannen KNAW en VSNU

Datum:
8 mei 2018 van 12:30 tot 14:00 uur
Locatie:
Pakhuis De Zwijger, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 551 0747
Voeg toe:

Het ministerie van OCW heeft, naast een flink bedrag voor de Nationale Wetenschapsagenda, ook middelen uitgetrokken voor de versterking van de universitaire basis (bijvoorbeeld talentontwikkeling en onderzoeksinfrastructuur). Voor een aantal bèta-disciplines, de techniek, en de sociale en geesteswetenschappen komen er sectorplannen voor de versterking van de universitaire sectoren.

De KNAW biedt, in samenwerking met VSNU, het veld graag in een vroeg stadium de gelegenheid om geïnformeerd te worden over de werkwijze van de commissie Breimer voor sectorplannen voor de Natuur- en Scheikunde, en in discussie te gaan over de aanpak en insteek van nieuwe sectorplannen.

De bijeenkomst is voorafgaand aan de start van het programma Nationale Wetenschapsagenda, op dezelfde locatie.

Presentaties:

Sprekers:

  • Douwe Breimer, emeritus hoogleraar farmacotherapie en oud-rector Universiteit Leiden, en voorzitter van de voormalige sectorplancommissie natuur- en scheikunde, over het succes van het sectorplan natuur- en scheikunde
  • Bert Poolman, hoogleraar membraanenzymologie Rijksuniversiteit Groningen en lid van de Raad voor Natuur- en Scheikunde, over het initiatief van die raad voor een nieuwe brede sectorale aanpak
  • René de Borst, hoogleraar technische mechanica University of Sheffield, met suggesties en ideeën voor een sectorplan voor de techniek
  • Mark Bovens, hoogleraar bestuurs- en organisatiewetenschap Universiteit Utrecht, over de suggesties en ideeën voor een sectorplan voor de sociale en geesteswetenschappen
  • Pieter Duisenberg, voorzitter van de VSNU
  • Wim van Saarloos, vicepresident van de KNAW