Discussiemiddag 'De ontwikkeling en selectie van wetenschappelijk talent'

Datum:
25 april 2013 van 14:00 tot 17:00 uur
Locatie:
NWO, Laan van Nieuw Oost Indië 300, 2593 CE, Den Haag
Telefoon:
070 342 1505
Voeg toe:

Discussiemiddag van het Rathenau Instituut over talentselectie en carrières in de wetenschap

Het doel van deze middag is het ter discussie stellen van de ontwikkelmogelijkheden voor talenten en de wijze waarop in Nederland academische talentselectie plaatsvindt. Deze discussie zal gevoerd worden door personen die op diverse manieren betrokken zijn bij talentselectie (o.a. P&O-directeuren van universiteiten, decanen, vertegenwoordigers van NWO, VSNU, KNAW, ministerie van OCW, onderzoekers).

Organisatie

Rathenau Instituut