Op uitnodiging

Dispuutsavond KNAW, Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie

Datum:
2 november 2016 van 18:00 tot 21:30 uur
Locatie:
KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 551 0987
Voeg toe:

Bijeenkomst (op uitnodiging) voor leden van de KNAW, de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie.

Dispuutsavond

De volgende onderwerpen en vragen komen aan de orde tijdens deze zestiende Dispuutsavond.

Dispuut 1: Werken voor totalitaire regimes, hoe ga je daar mee om?

Inleiders: Adriaan Geuze (Akademie van Kunsten) en Erwin Olaf (Akademie van Kunsten)

Kunstenaars en wetenschappers die wereldwijd opdrachten doen, krijgen te maken met regimes met andere opvattingen over mensenrechten. De vraag is hoe ga je daar mee om?

Dispuut 2: Kan de kunst de kwaliteit van het leven in een diverse samenleving verbeteren? 

Inleiders: Asghar Seyed Gohrab (De Jonge Akademie) en Jurgen Bey (Akademie van Kunsten)

Is kunst de essentie van wat ons mens maakt? Zegt kunst iets over de ontwikkeling van een cultuur? Waarom maken mensen ongeacht hun cultuur kunstwerken? Waarom gaan we naar musea, concerten en tentoonstellingen? Kunnen we kunst gebruiken als bindmiddel tussen verschillende culturen in een samenleving? Hoe draagt kunst bij aan de verhoudingen tussen mensen vanuit haar esthetische, sociale, spirituele en economische functies in de samenleving? 

Dispuut 3: De toekomst van je verleden

Inleiders: Barbara Visser (Akademie van Kunsten) en Bert-Jaap Koops (De Jonge Akademie)

Mensen construeren hun identiteit op basis van hun verleden: uit herinneringen construeer je een verhaal over wie je bent of wilt zijn. Hoe construeren we in de huidige overdaad van gegevens als mens in deze tijd het narratief van ons leven? 

Dispuut 4: Toegang tot en omgang met vluchtelingen op de arbeidsmarkt?

Inleiders: Marieke van den Brink (De Jonge Akademie) en Godfried Engbersen (KNAW)

In de voorbije periode heeft het accent gelegen op de lokale opvang van vluchtelingen. Tegelijkertijd is er een tweede fundamentele opgave, namelijk de integratie van vluchtelingen die een status hebben gekregen in de Nederlandse samenleving. Onderwijs en werk zijn daarvoor cruciaal. Wat kan worden gedaan om toegang tot onderwijs en werk te bespoedigen? Hoe zorgen we voor draagvlak? En hoe voorkomen we dat spanningen ontstaan op de werkvloer? De toenemende diversiteit in termen van etniciteit, gender, religie en seksualiteit in organisaties leidt steeds vaker tot spanningen en conflicten op de werkvloer. Hoe gaan we om met pestgedrag, discriminatie en botsende waarden over bijvoorbeeld de rol van vrouwen en homoseksualiteit? Hoe kunnen organisaties meer verantwoordelijkheid nemen om inclusieve en veilige werkomgevingen te creëren?

Deelname

In ieder dispuut passen maximaal 12 personen, dus er is beperkt plaats. Deelname geschiedt op volgorde van aanmelding. Rond 27 oktober ontvangt u de bevestiging in welk dispuut u definitief bent geplaatst. Wij hopen u deze avond te mogen begroeten.

De dispuutsavond is een besloten bijeenkomst voor leden van de KNAW, De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten.