Op uitnodiging

Dispuutsavond KNAW, Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie

Datum:
23 april 2015 van 18:00 tot 21:30 uur
Locatie:
KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 551 0987
Voeg toe:

Bijeenkomst (op uitnodiging) voor leden van de KNAW, de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie.

Dispuutsavond

De volgende onderwerpen en vragen komen aan de orde tijdens deze veertiende Dispuutsavond.

Dispuut 1

Over abstracte generalisaties en individuele variatie 

Inleidingen door Henriëtte de Swart (theoretische semantiek) en Martijn Katan (voeding en gezondheid)

Swart-de-Henriëtte-14312Katan_Martijn_5914.jpg

Henriëtte de Swart
Wetenschap zoekt naar onderliggende patronen om de wereld te verklaren. Maar wetenschappers zien zich daarbij geconfronteerd met individuele variatie: werkt dit geneesmiddel wel voor deze patiënt? Is dit ene stofje echt ongevaarlijk voor het milieu? Waarom zijn er zoveel verschillende talen als iedereen hetzelfde denkvermogen heeft? Waarom ontwikkelen sommige kinderen zich beter dan andere? Herhaalt de geschiedenis zich wel echt? Hoe dieper we in de variatie duiken, hoe meer data, en hoe moeilijker het is het overzicht te houden over de abstracte generalisaties. Wat is de beste balans?

Martijn Katan
Vitamines zijn een schoolvoorbeeld van reductionistisch denken: scheurbuik wordt genezen door ascorbinezuur (vitamine C) ongeacht of dat uit een sinaasappel komt dan wel gesynthetiseerd wordt uit aardolie. In afwijking daarvan zullen de Richtlijnen Goede Voeding 2015 niet meer worden geformuleerd in termen van stoffen zoals vitamine C, verzadigd vet of jodium maar meer holistisch, in termen van dieetpatronen zoals ‘mediterraan’ of voedselgroepen zoals ‘groenten en fruit’. Waar komt dit nieuwe paradigma vandaan? Is dit wel wetenschap?

Dispuut 2

De waarde van gelijkheid

Inleidingen door Martin van Hees (ethiek/politieke theorie) en Bas van Bavel (economische geschiedenis van de middeleeuwen)

Hees_Martin_van_14314_jpg Bavel_Bas_van_14315_jpg

Martin van Hees
Als gevolg van het werk van Piketty is er veel aandacht voor maatschappelijke ongelijkheden. Het is echter niet zonder meer duidelijk waarom we zouden moeten streven naar meer (sociale of economische) gelijkheid. De relatie tussen gelijkheid en rechtvaardigheid is immers niet zo eenduidig als soms wordt verondersteld: ongelijkheid is niet per se een indicatie van onrechtvaardigheid.

Bas van Bavel
We zouden ons wel degelijk zorgen moeten maken om economische ongelijkheid. We zien namelijk steeds duidelijker hoe materiële gelijkheid, en vooral die in de verdeling van vermogen, een van de voornaamste grondslagen is van economische welvaart, maatschappelijk welzijn en een vitaal democratisch bestel, en hoe groeiende ongelijkheid deze grondslagen aantast.

Dispuut 3

De balans tussen multidisciplinair werken en herkenbare disciplines - NWO quo vadis?

Inleidingen door Wim van Saarloos (vaste stoffysica) en José van Dijck (vergelijkende mediastudies)

Saarloos-van-Wim-6010 Dijck-van-José-7836

Er is enerzijds brede consensus dat de NWO-organisatie in een aantal opzichten moet veranderen, onder meer om multidisciplinair werken te vergemakkelijken, en anderzijds dat de 'kanteling' van de organisatie, zoals voorgesteld door Van der Steenhoven, niet de oplossing is. Spinozawinnaars, VSNU en KNAW hebben opgeroepen een heldere verbinding met de wetenschappelijke disciplines te houden, en wetenschappers betrokken te houden bij de besluitvorming. Naar verwachting worden medio april de contouren duidelijk van de nieuwe organisatie die aan deze eisen tegemoet zou moeten komen. In dit dispuut hebt u de gelegenheid om als eerste mee te discussiëren over het nieuwe NWO!

Wim van Saarloos
Van Saarloos zal in zijn inleiding eerst de contouren van de nieuwe organisatie schetsen. Naar verwachting komen er vier domeinen met domeinbesturen van wetenschappers en een Raad van Bestuur met leden die een directe link met een domein hebben. Vervolgens discussiëren we over het voorgestelde model, met aandacht voor vragen over multidisciplinair werken, behoud van best practices binnen de organisatie, beslisbevoegdheid in de domeinen, de positie van de instituten, de rol van de RvB en het gewenste profiel van de voorzitter, impact voor specifieke disciplines, et cetera.

José van Dijck
Multidisciplinair onderzoek in media en communicatie is lang beperkt gebleven tot disciplines binnen één domein (bijvoorbeeld geesteswetenschappen of sociale wetenschappen). Nu het onderzoek zich steeds vaker uitstrekt over de volle breedte van alfa-gamma-bèta en bijvoorbeeld ook de informatica omvat, tekent zich een nieuwe dynamiek af bij het indienen van onderzoeksvoorstellen bij NWO. Hoe gaan onderzoekers, reviewers en beoordelingscommissies hiermee om? Welke uitdagingen en hobbels komen we tegen? Enkele ervaringen uit de onderzoekspraktijk.

Deelname

In ieder dispuut passen maximaal 12 personen, dus er is beperkt plaats. Deelname geschiedt op volgorde van aanmelding. Op 16 april ontvangt u de bevestiging in welk dispuut u definitief bent geplaatst. Wij hopen u deze avond te mogen begroeten.

De dispuutsavond is een besloten bijeenkomst voor leden van de KNAW, De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten.