Morele verantwoordelijkheid rond klimaatbeleid

Datum:
24 juni 2019 van 15:30 tot 17:30 uur
Locatie:
OBA Oosterdok, Oosterdokskade 143, Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 551 0859
Voeg toe:

Samen moeten we onze uitstoot van broeikasgassen drastisch verminderen om klimaatverandering af te remmen (klimaatmitigatie), en we moeten ons ondertussen ook voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie).

Tijdens dit symposium wordt deze thematiek vanuit de ethiek benaderd. Hebben we morele plichten om iets aan klimaatverandering te doen? En zo ja, waarom? Is de overheid aan zet? Of moeten burgers ook actie ondernemen?

Terugluisteren

Luister deze bijeenkomst terug via TXT Radio.

Met:

  • Ingrid Robeyns, hoogleraar ethiek van instituties, Universiteit Utrecht – Inleiding
  • Detlef van Vuuren, senior wetenschappelijk onderzoeker Sector Klimaat, Lucht en Energie, PBL, en hoogleraar Integrated Assessment of Global Environmental Change, Universiteit Utrecht – De klimaatuitdaging: wat is er nodig en wat staat er op het spel?
  • Marcus Düwell, directeur van het Ethiek Instituut en hoogleraar wijsgerige ethiek, Universiteit Utrecht – Klimaatverandering en de ethiek van de toekomst
  • Marc Davidson, bijzonder hoogleraar milieufilosofie vanuit humanistisch perspectief, Universiteit Maastricht – Wie behoort de klimaatuitdaging aan te gaan?

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met het Onderzoeksproject Fair Limits.