Uitreiking M.W. Beijerinck Virologie Prijs en Beijerinck Premie

Dutch Annual Virology Symposium (DAVS)

Datum:
5 maart 2021 van 09:30 tot 17:30 uur
Locatie:
Online
Contact:
Voeg toe:

Het Dutch Annual Viroloy Symposium is sinds de start in 1992 uitgegroeid tot een belangrijke, drukbezochte bijeenkomst voor de Nederlandse virologische gemeenschap. Met onder meer de uitreiking van de KNAW-Beijerinck Prijzen.

Dit symposium biedt een podium voor zowel jonge aankomende als gevestigde onderzoekers om hun nieuwste bevindingen te delen.

Tijdens het symposium zullen de KNAW Beijerinck Prijzen uitgereikt worden. De winnaar van de M.W. Beijerinck Virologie Prijs zal de Beijerinck Lecture uitspreken en de winnaars van de Beijerinck Premies zullen een korte voordracht geven over hun werk.

De voertaal van deze bijeenkomst is Engels.(Beijerinck Award ceremony 4 - 5.30 p.m.)

Over de prijzen

De M.W. Beijerinck Virologie Prijs wordt eens in de twee jaar toegekend aan een onderzoeker die zich internationaal heeft onderscheiden op het gebied van de virologie. Jaarlijks wordt de Beijerinck Premie uitgereikt aan een postdoc-onderzoeker die aan een Nederlandse wetenschappelijke instelling excellent virus-georiënteerd onderzoek verricht.