Discussiebijeenkomst

Eenheid onderwijs en onderzoek aan Nederlandse universiteiten

Datum:
10 december 2014 van 14:00 tot 17:45 uur
Locatie:
KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 551 0734
Voeg toe:

De eenheid van onderwijs en onderzoek wordt breed gezien als een groot goed. Universiteiten onderscheiden zich hiermee van andere onderwijs- en onderzoekinstituties. Er zijn signalen dat deze eenheid steeds meer onder druk komt te staan door een combinatie van bijeffecten van stimulering en waardering van onderwijs en onderzoek. Deze effecten variëren sterk per vakgebied en faculteit. Vier sprekers schetsten de huidige situatie en de verwachte ontwikkelingen in hun wetenschapsgebied.

 500x224 141210 discussiebijeenkomst onderwijs onderzoek
In deze discussiebijeenkomst willen we een beeld krijgen van de mate waarin de eenheid van onderwijs en onderzoek landelijk wordt gedragen. Dreigt er een situatie waarin de ‘winnaars’ het onderzoek doen en de ‘verliezers’ het onderwijs geven? Wat gebeurt er binnen de verschillende disciplines en wat kunnen we leren van best practices en worst situations?

U wordt van harte uitgenodigd om met de sprekers hierover van gedachten te wisselen. De uitkomsten van deze bijeenkomst worden gebruikt om te bezien of de KNAW een adviestraject op dit onderwerp zal starten.

Met:

 • Frank den Hollander, Universiteit Leiden, voorzitter KNAW-adviesraad voor de technische en natuurwetenschappen – Opening en toelichting
 • Klaas Landsman, Radboud Universiteit Nijmegen – Verwevenheid onderwijs en onderzoek, een historisch perspectief

  icon_downl_generiek.gifPresentatie (pdf)

 • Frank van Vree, Universiteit van Amsterdam, decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen – Visie vanuit de geesteswetenschappen

 • Karen Maex, decaan van de bètafaculteiten van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam – Visie vanuit de bètawetenschappen

  icon_downl_generiek.gifPresentatie (pdf)

 • Mark Bovens, Universiteit Utrecht, voorzitter KNAW-adviesraad voor de sociale wetenschappen – Visie vanuit de sociale wetenschappen

  icon_downl_generiek.gifPresentatie (pdf)

 • Albert Scherpbier, Universiteit Maastricht, decaan Medische Faculteit – Visie vanuit de medische wetenschappen

  icon_downl_generiek.gifPresentatie (pdf)

 • Jelle Koopmans – Universiteit van Amsterdam, voorzitter KNAW- adviesraad voor de geesteswetenschappen – Discussieleider plenaire discussie