Op uitnodiging

Expertmeeting: morele gevoelens in een moderne samenleving

Datum:
25 mei 2016 van 12:00 tot 18:00 uur
Locatie:
Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Contact:
Voeg toe:

Of het nu gaat om de onthullingen over fiscale ontwijking in de zogenoemde Panama Papers of om de inname van prestatiebevorderende middelen als meldonium in de sportwereld, in haast alle maatschappelijke sectoren lijkt de moraal een steeds minder belangrijke rol in te nemen.

Tijdens een expertmeeting zullen vooraanstaande wetenschappers en bestuurders vanuit verschillende geledingen met elkaar in debat treden om tot een nadere duiding te komen van de rol die moraal heden ten dage in het moderne denken over de samenleving speelt.

Moral Sentiments in Modern Society

Het startpunt voor deze discussie vormt boek Moral Sentiments in Modern Society, waarin aan de hand van de volgende vragen de morele staat van Nederland wordt onderzocht: Hoe moeten wij de relatie tussen morele waarden en economische orde opvatten? Wat is de rol van morele gevoelens in de moderne samenleving? Welke betekenis hebben morele beginselen voor bestuur en politiek?

Dubbelzinnige relatie

Dit zijn ook de vragen die aan de orde komen tijdens deze expertmeeting. In eerste instantie concentreert deze bijeenkomst zich op een modern land par excellence te weten Nederland. Moraliteit en moderniteit blijken in ons land een dubbelzinnige relatie te onderhouden en dat strekt zich tot alle domeinen van de moderne samenleving uit. Burgers, professionals uit zowel de publieke als private sector, civil society-organisaties, politieke actoren en vormen van populaire cultuur, hebben alle met morele waarden en gevoelens te maken en springen daar op hun eigen wijze mee om. Vervolgens wordt bezien of er parallellen kunnen worden getrokken met niet-Nederlandse casussen.

Sprekers

Met lezingen van Tine De Moor, Marcel Levi, Ernst Hirsch Ballin en Gabriël van den Brink.

De middag staat onder leiding van Maarten Huygen.

Deelname aan deze expertmeeting is op uitnodiging.