KNAW & OBA, de beste kennis

Gerechtelijke dwalingen en strafrecht

Datum:
13 september 2018 van 16:00 tot 18:00 uur
Locatie:
Openbare Bibliotheek van Amsterdam, Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 551 0747
Voeg toe:

Gerechtelijke dwalingen komen voor – zoveel is duidelijk. Maar op welke schaal? En voorziet het strafrecht in voldoende mogelijkheden om zulke dwalingen te corrigeren? Dat zijn de vragen die tijdens deze middag onderwerp van discussie zijn, waaraan niet alleen juristen maar ook rechtspsychologen zullen bijdragen.

Lezingen door

  • Harald Merckelbach, hoogleraar rechtspsychologie, Universiteit Maastricht – Inleiding
  • Tineke Cleiren, hoogleraar straf- en strafprocesrecht, Universiteit Leiden – De ACAS: ultimum én optimum remedium?
  • Peter van Koppen, hoogleraar rechtspsychologie, Universiteit Maastricht en Vrije Universiteit Amsterdam – Waarom in België en in Nederland geen rechterlijke dwalingen voorkomen
  • Diederik Aben, advocaat-generaal Hoge Raad – Bij nader inzien

Paneldiscussie

Onder leiding van Catrien Bijleveld zal een paneldiscussie gevoerd worden met:

  • Stijn Franken, strafrechtadvocaat bij FZKC Advocaten en hoogleraar straf(proces)recht, Universiteit Utrecht 
  • Geert-Jan Knoops, strafrechtadvocaat bij Knoops’ Advocaten en bijzonder hoogleraar politiek van het internationaal recht, Universiteit van Amsterdam
  • Joost Nan, (cassatie)advocaat bij Wladimiroff Advocaten en universitair hoofddocent straf(proces)recht, Erasmus Universiteit Rotterdam