Akademie van Kunsten

Heiligt het doel alle middelen? Vrijheid van handelen in kunst en wetenschap

Datum:
21 maart 2022 van 19:30 tot 21:30 uur
Voeg toe:

Met de uitbraak van de coronapandemie werd de hele wereld in een andere vorm van leven gedwongen. Wat voorheen als standaardpraktijk gold, moest worden omgevormd. Keren we in een post-pandemische wereld terug naar het oude normaal of maken we nieuwe keuzes in de wijze waarop we te werk gaan? 

In deze bijeenkomst zullen we ingaan op deze vragen, en meer algemeen, op het klassieke thema van de verhouding tussen doel en middelen. Wat zit er in de ‘gereedschapskist’ van de kunstenaar en wetenschapper, wat hebben we echt nodig, en wat kan eruit? Rechtvaardigt het artistieke doel bijna alle middelen of hebben we ook in de kunsten gedragscodes en ethische commissies nodig? Of zouden wetenschappers juist meer de kunsten moeten volgen en in de 'context of discovery' de mogelijke spanning tussen norm en vrijheid moeten erkennen?

Sprekers

Houd voor meer informatie over de sprekers het agenda-item op de website van de Akademie van Kunsten in de gaten.

Aanmelden en informatie

U kunt zich hier aanmelden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via annelies.ten.have@knaw.nl.

Over de serie

Tussen wetenschappers en kunstenaars bestaan de nodige overeenkomsten. Zowel de kunsten als de wetenschappen worden gedreven door nieuwsgierigheid. In beide velden speelt onderzoek, hoe verschillend ook, een cruciale, centrale rol. Van beiden wordt beweerd dat ze moeten kunnen worden uitgeoefend én genoten in vrijheid. Wat dit in praktijk betekent is echter lang niet zo duidelijk. Het Domein Geesteswetenschappen van de KNAW en de Akademie van Kunsten slaan de handen ineen om de vrijheid van wetenschappen en de vrijheid van kunsten te onderzoeken. In vier openbare sessies gaan leden van beide Akademies met elkaar in gesprek over de vrijheid van expressie, vrijheid en verantwoordelijkheid, vrijheid van handelen, en de relatie tussen vrijheid, diversiteit en gelijkheid.

Save the Date

Aflevering 4. Rimpelloos, pijnloos, drempelloos? Vrijheid, diversiteit en kansengelijkheid
25 April 2022, 19.30 uur