Serie tweegesprekken over kunstenaarshonoraria

Het laatste taboe in de kunsten: Barbara Visser en Nanouk Leopold

Datum:
15 april 2016 van 19:00 tot 20:30 uur
Locatie:
KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Voeg toe:

Met het verschijnen van de Verkenning arbeidsmarkt cultuursector is de tijd rijp geworden om het laatste taboe in de kunsten te bevragen: waar doen ze het van? Tweegesprek tussen Barbara Visser en Nanouk Leopold, als tweede in een serie over kunstenaarshonoraria

Waar kunstenaars onderling maar al te graag praten over de inhoud van hun werk, de gebruikte technieken en strategieën, de weerstand die zij ondervinden in hun pogingen om erkenning te krijgen voor hun werk, zo opvallend weinig wordt er onderling uitgewisseld over de slechte financiële honorering die de meeste kunstpraktijken kenmerkt.

De Akademie van Kunsten wil met een serie tweegesprekken tussen kunstenaars inzicht geven in deze problematiek vanuit hun persoonlijke ervaring. Kunstenaars die nu aan de top staan, maar die ook periodes hebben gekend waarin experiment en het ontwikkelen van visionaire modellen voorop stonden. Hoe zijn zij omgegaan met de kloof tussen het beginnend kunstenaarschap en de succesvolle en onafhankelijke status die ze nu hebben? In welke mate was het Nederlandse onderwijs- en cultuurbeleid daarin ondersteunend en wat ontbrak eraan? Wat zou er volgens hen moeten veranderen op de arbeidsmarkt van de Nederlandse cultuursector en wat kan er worden verbeterd in de houding van kunstenaars zelf?

Aanmelding

  • 12 april 2016: Anne Vegter en Maria Barnas. Aanmelden
  • 15 april 2016: Barbara Visser en Nanouk Leopold. Aanmelden
  • 25 april 2016: Ronald & Erik Rietveld (RAAAF) met Hans van Houwelingen. Aanmelden


De bijeenkomst is openbaar. Wij moedigen in het bijzonder jonge kunstenaars in opleiding aan om te komen.