Historicism as a Polemical Concept in the Humanities and Social Sciences, 1890-1980

Datum:
30 augustus 2018  -  31 augustus 2018
Locatie:
Openbare Bibliotheek van Amsterdam, Prinsenzaal, Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam
Voeg toe:

Deze workshop onderzoekt hoe 20e-eeuwse geestes- en sociale wetenschappers zich om heel uiteenlopende redenen druk maakten over ‘historisme’ (Historismus, historicism).

Waarom fungeerde historisme als een vijandbeeld of strijdbegrip onder filosofen, theologen, (kunst)historici, sociologen en politieke wetenschappers? Welk kwaad ging achter historisme schuil, waarom werd verzet tegen historisme nodig geacht en welke emoties kwamen daarbij los?

Deze (besloten) workshop brengt specialisten uit verschillende landen en disciplines bijeen om de receptiegeschiedenis van historisme in verschillende geestes- en sociaalwetenschappelijke tradities comparatief te onderzoeken.

De voertaal van deze bijeenkomst is Engels.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Adriaan van Veldhuizen, .

Fonds Staatsman Thorbecke

Deze bijeenkomst wordt onder meer gefinancierd door Fonds Staatsman Thorbecke van de KNAW.