KNAW-minisymposium

Hoe duur is armoede?

Datum:
8 januari 2015 van 18:00 tot 20:00 uur
Locatie:
KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Telefoon:
020 551 0752
Voeg toe:

Armoede wordt vaak gezien als een verdelingsprobleem: is het rechtvaardig dat de een in grotere materiële welstand leeft dan de ander? Er is echter ook een andere manier om dit thema te benaderen, namelijk: wat zijn de maatschappelijke kosten van armoede, en tot op welke hoogte is armoede schadelijk voor onze samenleving? Oftewel, hoe duur is armoede?

foto shutterstock

Armoede kan op diverse manieren maatschappelijk kostbaar zijn. Het is dan ook passend om het onderwerp interdisciplinair te benaderen. In deze bijeenkomst bekijken we de kwestie vanuit de sociologie, economie, epidemiologie en criminologie.

Met:

  • Joop Hartog, Universiteit van Amsterdam, emeritus hoogleraar economie
  • Cok Vrooman, Sociaal en Cultureel Planbureau, hoofd onderzoeksector Arbeid en Publieke voorzieningen
  • Jaap Seidell, Vrije Universiteit, hoogleraar voeding en gezondheid
  • Catrien Bijleveld, directeur Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
  • Godfried Engbersen, Erasmus Universiteit Rotterdam, hoogleraar sociologie

icon_video_bruin.gifBekijk de opname van dit symposium op Vimeo.